Fyzioterapia po dislokácii ramena

Z dôvodu nedostatku svalovej podpory a možných anatomických zvláštností, hlava ramena opúšťa svoju jamku aj pri miernom namáhaní. V takom prípade si redukciu môže obvykle urobiť sám pacient. V prípade traumatických dislokácií rameno hlava musí znížiť lekár. Zobrazovacie postupy vylučujú časté sprievodné poranenia ako napr chrupavka-zranenia kostí, slzy chrupavky peru v kĺbe, uviaznutie štruktúr alebo roztrhnutie svalov, väzov alebo šľachy. Potom nasleduje vhodná terapia (chirurgická alebo konzervatívna s imobilizáciou) a následná fyzioterapia.

Terapia / liečba po vykĺbení ramena

Terapia závisí od mechanizmu poranenia a smeru dislokácie. Rameno sa vo väčšine prípadov luxuje smerom dole a dopredu. Zriedkavo je vykĺbenie vzadu.

Sprievodné poranenia, ako je odtrhnutie tuberculum majus (kostený výčnelok na ramennej) sú tiež dôležité pre ďalšiu liečbu. Je dôležité čo najrýchlejšie zmenšiť kĺb. Kĺb sa potom určitý čas imobilizuje, aby sa zabezpečilo hojenie poranených štruktúr.

Ak väzy resp šľachy z rotátorová manžeta ak ste zranení, môže byť potrebný chirurgický zákrok. Rotátorové manžety sú svaly, ktoré pevne obklopujú kĺb a stabilizujú ho v objímke. Výsledkom vykĺbenia môže byť roztrhnutie alebo roztrhnutie svalov, ktoré sa potom chirurgicky rekonštruujú.

Po úspešnom chirurgickom zákroku a následnej imobilizácii sa uskutočňuje rehabilitačná fyzioterapeutická liečba, ktorá je zameraná na mobilizáciu kĺbu, posilnenie okolitých svalov a zvýšenie stability. Terapia začína jemne a potom prispôsobuje svoju intenzitu hojenie rán stav. U starších pacientov je možné s mobilizačnou terapiou začať skôr, pretože riziko obnovenej dislokácie je menšie ako u mladých pacientov, ktorí môžu aktívne športovať. Pre bolesť úľavu, podávanie nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) ako napr ibuprofen or diclofenac je možné, lymfa drenáž môže znížiť akýkoľvek opuch v kĺbe a okolitom tkanive a tým zmierniť bolesť. Nasledujúce články by vás mohli tiež zaujímať: Fyzioterapia po prasknutí rotátorovej manžety, fyzioterapia po operácii ramena.