Fyzikálna terapia: Indikácia, metóda, postup

Čo je to fyzioterapia?

Fyzioterapia lieči obmedzenia v schopnosti tela pohybovať sa a fungovať a je to medicínsky predpísaný liek. Je to užitočný doplnok a niekedy alternatíva k operácii alebo liekom. Súčasťou fyzioterapie sú okrem fyzioterapeutických cvičení aj fyzické opatrenia, masáže a manuálna lymfodrenáž.

Fyzioterapia sa môže vykonávať na lôžkovej (v nemocnici, rehabilitačnom stredisku a pod.) alebo ambulantne (vo fyzioterapeutickej praxi). Okrem toho je tu aj mobilná fyzioterapia. V tomto prípade prichádza k pacientovi fyzioterapeut. To má výhodu v tom, že pacient môže cvičiť určité pohyby vo svojom známom prostredí. Mobilná fyzioterapia je užitočná aj pre pacientov, ktorým choroba alebo fyzické obmedzenie sťažuje až znemožňuje návštevu ambulancie.

Špeciálnym variantom je rozšírená ambulantná fyzioterapia: okrem všeobecnej fyzioterapeutickej starostlivosti zahŕňa liečebno-rehabilitačný tréning, ktorý prinavracia pacientovi výkonnosť v súkromí aj v práci.

Športová fyzioterapia

Športová fyzioterapia je primárne zameraná na starostlivosť a tréning športovcov ako aj na prevenciu a liečbu športových úrazov. K dôležitým súčastiam patrí rozcvička, strečing, správne vykonávanie fyzioterapie alebo fyzioterapeutických cvičení a v prípade potreby aj liečba zranení súvisiacich so športom.

Fyzioterapia podľa Bobatha (fyzioterapia podľa Bobatha)

Fyzioterapia podľa Bobatha pomáha ľuďom s neurologickými (pôvodnými z mozgu a nervov) dysfunkciami: Pacienti trénujú a opakujú určité pohybové sekvencie, kým sa nevytvoria nové nervové vlákna a synapsie. Metóda sa využíva predovšetkým po mozgových príhodách alebo pri vrodených poruchách hybnosti.

Fyzioterapia podľa Vojtu (fyzioterapia podľa Vojtu)

Vo fyzioterapii podľa Vojtu fyzioterapeut spúšťa reflexy pomocou cieleného tlaku. Kombinácia viacerých reflexov z určitých počiatočných pozícií má aktivovať funkciu svalov.

Fyzioterapia podľa Schrotha (fyzioterapia podľa Schrotha)

Športová fyzioterapia

Športová fyzioterapia je primárne zameraná na starostlivosť a tréning športovcov ako aj na prevenciu a liečbu športových úrazov. K dôležitým súčastiam patrí rozcvička, strečing, správne vykonávanie fyzioterapie alebo fyzioterapeutických cvičení a v prípade potreby aj liečba zranení súvisiacich so športom.

Fyzioterapia podľa Bobatha (fyzioterapia podľa Bobatha)

Fyzioterapia podľa Bobatha pomáha ľuďom s neurologickými (pôvodnými z mozgu a nervov) dysfunkciami: Pacienti trénujú a opakujú určité pohybové sekvencie, kým sa nevytvoria nové nervové vlákna a synapsie. Metóda sa využíva predovšetkým po mozgových príhodách alebo pri vrodených poruchách hybnosti.

Fyzioterapia podľa Vojtu (fyzioterapia podľa Vojtu)

Vo fyzioterapii podľa Vojtu fyzioterapeut spúšťa reflexy pomocou cieleného tlaku. Kombinácia viacerých reflexov z určitých počiatočných pozícií má aktivovať funkciu svalov.

Fyzioterapia podľa Schrotha (fyzioterapia podľa Schrotha)

Škola chrbta

V škole chrbta sa naučíte, čo udržuje váš chrbát zdravý. Program kurzu pozostáva z rôznych modulov, ako sú poznatky o držaní tela a pohybovom správaní šetrnom k ​​chrbtu, relaxačné techniky a tréning uvedomenia si tela. Cieľom je predchádzať bolestiam chrbta alebo ich zmierniť. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Škola chrbta.

Kedy robíš fyzioterapiu?

Ciele fyzioterapie určuje predovšetkým pacient a jeho klinický obraz. Cieľom je v podstate zmierniť bolesť, podporiť metabolizmus a krvný obeh a zlepšiť alebo udržať mobilitu, koordináciu, silu a vytrvalosť. Okrem veku a stavu pacienta by fyzioterapia mala zohľadňovať aj každodenné životné podmienky pacienta. Dôležitú úlohu zohráva aj priebeh ochorenia.

Ochorenia pohybového ústrojenstva

Ochorenia nervového systému

Široké spektrum neurologických ochorení využíva liečebné možnosti fyzioterapie. Týka sa to napríklad obrn, pohybových a funkčných porúch po poraneniach lebky a miechy, poškodení centrálneho nervového systému (CNS) pri narodení, paraplegických syndrómoch a skleróze multiplex. Pomocou fyzioterapeutických opatrení sa trénuje interakcia senzorických a motorických funkcií pacientov.

Choroby vnútorných orgánov

Pri ochoreniach ako astma, pľúcna fibróza či cystická fibróza sa dajú príznaky zmierniť nácvikom efektívneho dýchania a špeciálnych techník kašľa, čím sa zlepší kvalita života. V prípade zúženia ciev alebo lymfatických ciest pravidelný tréning chôdze zlepšuje krvný obeh a vytrvalosť a zároveň znižuje bolesť. Poruchy funkcie čriev, ako je Crohnova choroba, sa môžu liečiť aj podporne pomocou fyzioterapie.

Čo robíte počas fyzioterapie?

Prvá návšteva fyzioterapeuta zvyčajne pozostáva z anamnézy – v rozhovore s anamnézou pacienta – a z dôkladného vyšetrenia, pri ktorom sa okrem iného kontroluje sila svalov, pohyblivosť a presne sa lokalizuje bolesť. Pomocou informácií z rozhovoru a vyšetrenia potom fyzioterapeut vytvorí plán fyzikálnej terapie a prediskutuje s pacientom individuálne ciele.

V závislosti od plánu terapie sa v pravidelných intervaloch vykonávajú aktívne, asistované a pasívne cvičenia. Pri pasívnych fyzikálnoterapeutických cvičeniach fyzioterapeut pohybuje kĺbmi pacienta bez toho, aby svaly pacienta spolupracovali. To zlepšuje pohyblivosť a podporuje krvný obeh. Zároveň sa zabráni kontraktúram a stuhnutiu.

Asistenčné fyzioterapeutické cvičenia vyžadujú, aby pacient sám vyvíjal svalovú silu. Pohybom však pomáha fyzioterapeut alebo špeciálne fyzioterapeutické zariadenia. Ak tréning prebieha vo vode, vztlak sa využíva ako pomocná sila.

Aké sú riziká fyzioterapie?

Správne vykonaná fyzioterapia nenesie takmer žiadne riziká. Ak sa však cviky vykonávajú neopatrne alebo nesprávne, môžu sa objaviť modriny, zápaly či iné zranenia. Cvičenia určené na koordináciu a liečbu závratov sú spojené so zvýšeným rizikom pádu.

Čo musím mať na pamäti po fyzioterapii?

Samostatné cvičenia by sa mali vykonávať aj doma. Týmto spôsobom je možné urýchliť proces hojenia.

Zvýšené zaťaženie jednotlivých svalových skupín môže spôsobiť svalovú bolestivosť, ale nie je to nebezpečné. Vyčerpanie a únava sú tiež príznaky, ktoré môžu vyplynúť zo zvýšenej fyzickej práce. Ak sa po fyzioterapii objaví bolesť alebo zranenie, je vhodné navštíviť lekára.