Pflegestärkungsgesetz: Dôležité fakty o reforme dlhodobej starostlivosti!

Prečo je potrebný zákon na posilnenie starostlivosti?

Aby sa vyhovelo zvyšujúcim sa požiadavkám a zlepšila sa situácia ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, príbuzných a opatrovateľov, bola nevyhnutná reforma starostlivosti: Na tento účel v januári 2015 vstúpil do platnosti prvý zákon o posilňovaní starostlivosti, známy aj ako Care Strengening Act 1 (PSG I). V januári 2016 nasledoval nový zákon o starostlivosti – zákon o posilňovaní starostlivosti 2 (PSG II). V decembri 2016 zákonodarný zbor prijal tretí zákon o posilňovaní starostlivosti (PSG III).

Zákon o posilňovaní starostlivosti 1

Zákon o posilnení starostlivosti 1 zlepšuje aj situáciu rodinných opatrovateľov: Napríklad teraz môžu požiadať o zastupovanie na šesť týždňov namiesto štyroch v prípade choroby alebo dovolenky. Zákon o opatrovateľstve zaviedol aj možnosť použiť až 40 percent prostriedkov na ambulantné vecné dávky inde, a to na nízkoprahovú opatrovateľskú a odľahčovaciu službu.

Zákon o posilňovaní starostlivosti 2

Hlavnou otázkou PSG 2 je redefinícia pojmu „potreba starostlivosti“. Viac o tejto rozsiahlej reforme starostlivosti si môžete prečítať v článku Pflegestärkungsgesetz 2.

Zákon o posilnení ošetrovateľskej starostlivosti 3

Tretí zákon o posilnení starostlivosti nadobudol účinnosť čiastočne 1. januára 2017 a čiastočne 1. januára 2020. Čo obsahuje, sa dozviete v článku Pflegestärkungsgesetz 3.