Perimetria: Proces a význam očného vyšetrenia

Čo je to perimetria?

Perimetria meria ako hranice zorného poľa vnímaného voľným okom (zorné pole), tak aj ostrosť vnímania. Na rozdiel od centrálneho zorného poľa, ktoré poskytuje najvyššiu zrakovú ostrosť, vonkajšia časť zorného poľa slúži najmä na orientáciu a vnímanie okolia. Preto je pre vyšetrenie dôležité, aby vyšetrované oko fixovalo bod a nehýbalo sa.

Existuje niekoľko metód perimetrie:

  • automatická statická perimetria: je najčastejšie používaná. Pacient dáva signál prostredníctvom tlačidla vždy, keď zaznamená svetelný bod na okraji svojho zorného poľa. Počítač okrem miesta zaznamenáva aj silu podnetu, teda jas.
  • Kinetická perimetria: Tu sa body svetla pohybujú zvonku smerom k centrálnemu zornému poľu. Pacient hlási, akonáhle vidí, že sa svetelná škvrna pohybuje do jeho zorného poľa.

Pri každej z týchto troch metód sa netestované oko zakryje, aby nemohlo kompenzovať deficity na druhom oku a sfalšovať tak výsledok vyšetrenia.

Kedy sa perimetria vykonáva?

Perimetria dokáže odhaliť defekty zorného poľa, často skôr, ako si ich testovaná osoba uvedomí. Príčina takéhoto defektu zorného poľa (skotómu) môže spočívať v samotnom oku alebo v očnom nerve, ale aj v oblasti prenosových nervových dráh v zrakovom centre mozgu.

Existujú rôzne formy straty zorného poľa, ako je centrálny skotóm, hemianopsia (polostranná strata) alebo kvadrantová anopsia (strata kvadrantu).

Najbežnejšie zdravotné dôvody (indikácie) perimetrie sú:

  • nevysvetliteľné poruchy zraku
  • glaukóm
  • Oddelenie sietnice (Ablatio retinae)
  • Makulárna degenerácia
  • Lézie zrakovej dráhy v dôsledku mozgových nádorov, mŕtvice alebo zápalu
  • Sledovanie už známej straty zorného poľa
  • Posúdenie zrakovej ostrosti (napr. pre odborné certifikáty)

Čo sa robí počas perimetrie?

Obvod prstov

Pacient fixuje špičku nosa vyšetrujúceho. Skúšajúci teraz roztiahne ruky a pohne prstami. Ak to pacient vníma, vyšetrujúci posúva ruky do rôznych polôh, aby mohol odhadnúť hranice zorného poľa. Pacient hlási vždy, keď zaznamená pohyb prstov.

Statická perimetria

Hlava pacienta spočíva na podpere brady a čela perimetrického zariadenia a fixuje centrálny bod v strede vnútra hemisféry. Svetelné body teraz svietia v rôznych bodoch na pologuli. Ak pacient zaregistruje svetelný bod, ohlási to stlačením tlačidla.

Ak pacient nezaznamená svetelný signál, opakuje sa to neskôr v rovnakej polohe s vyššou intenzitou svetla. Týmto spôsobom sa určia nielen hranice zorného poľa, ale aj citlivosť videnia a zobrazia sa v mape zorného poľa.

Kinetická perimetria

Následne sa intenzita a veľkosť svetelných značiek zníži, aby bolo možné určiť izooptrie aj pre slabšie svetelné signály.

Aké sú riziká perimetrie?

Perimetria nepredstavuje žiadne zdravotné riziká. Keďže však ide o vyšetrovaciu metódu vyžadujúcu vysokú koncentráciu, môžu sa pri námahe objaviť bolesti hlavy a pálenie očí.

Čo musím zvážiť pri perimetrii?

Výsledky tohto vyšetrenia veľmi závisia od spolupráce pacienta. Preto je pre perimetriu dôležité byť bdelý a odpočinutý. Okrem toho je potrebné pred zberom mapy zorného poľa kompenzovať známe zrakové nedostatky, aby nedochádzalo k skresleniu hodnôt, najmä pre zrakovú citlivosť.