Diagnostika výkonu: Liečba, účinky a riziká

Diagnostika výkonu vytvára výkonový profil, prostredníctvom ktorého sa zisťujú silné, schopnosti a slabosti vyšetrovaných pacientov. Je to odvetvie medicíny. Toto meranie výkonu sa používa hlavne v športovej medicíne. Existuje však aj meranie psychologického výkonu. Výsledky poskytujú informácie o tom, čoho sú pacienti schopní fyzického a psychického výkonu.

Čo je to diagnostika výkonu?

Diagnostika výkonu vytvára výkonový profil, prostredníctvom ktorého sa zisťujú silné, schopnosti a slabosti vyšetrovaných pacientov. Diagnostika výkonu poskytnúť športovcom a pacientom prehľad o ich súčasnom stave vytrvalosť výkon. Diagnostika zaznamenáva chovanie pulzu, Opatrenia silné a slabé stránky v tréningu, vykonáva spiroergometria (meranie dýchacích plynov) a určuje laktát koncentrácie v krv. Vyšetrenie sa vykonáva na špeciálnych ergometroch a v terénnych testoch. Pre zefektívnenie diagnostiky výkonu je dôležité priniesť akékoľvek existujúce nálezy z vyšetrení (napr. EKG, MRI, Röntgen, ultrazvuk), zoznamy liekov alebo prevádzkové správy. Pacient nesmie byť pred vyšetrením podrobený intenzívnemu tréningu, neobvyklej svalovej námahe alebo súťaženiu, pretože tieto fyzické namáhanie môže skresľovať výsledky vyšetrenia. Posledné ľahké a nízkotučné jedlo je dve až tri hodiny pred vyšetrením.

Ciele a základy

Diagnostika výkonu určuje fyzické zdravie ako aj osobný a duševný výkon. Veľké množstvo rôznych paliet merania umožňuje uskutočnenie tohto prieskumu výkonnosti. Pred vykonaním vyšetrení vyvstáva otázka cieľa. Ľudský výkon určujú rôzne faktory ako napr fyzikálne, výška, váha a zloženie. Sval pevnosť, vytrvalosť, voda-elektrolyt vyvážiť, kardiovaskulárny systém, regulácia teploty, dýchanie a metabolizmus sú životne dôležité funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre výkon všetkých výkonov, ktoré ľudia denne vykonávajú. Na výkon môže mať vplyv aj psychický stav, súčasná životná situácia, choroby a lieky. Rozsah vyšetrení sa líši v závislosti od cieľa. Diagnostika výkonu pre športovcov a vysoko výkonných športovcov si vyžaduje prepracovanejšie metódy, ako keď chce zdravý človek alebo hobby športovec poznať svoje výkonové spektrum a ktoré športy sú pre neho vhodné. Výkonová diagnostika je rovnako vhodná pre ľudí s manifestnými chorobami ako napr obezita, cukrovka mellitus ako aj arteriálny vysoký tlak. Týmto spôsobom môžu lekári určiť, ako vážne je narušená ich výkonnosť a či sa u nich pri fyzickej liečbe objavia nové príznaky stres alebo či je vyvolený terapie je efektívny. Okrem športovej medicíny sú oblasťami uplatnenia predovšetkým prevencia a rehabilitácia. U týchto pacientov cvičebná terapia je indukovaný. S cieľom predpísať vhodný a zdravie-propagovať cvičebná terapia, lekári podrobujú pacientov výkonnostnej diagnostike, najlepšie pomocou a laktát test príp spiroergometria (ergospirometria). Týmto vyšetrením určujú jednotlivca pacienta anaeróbny prah. Diagnostika výkonu sa odporúča aj deťom a dospievajúcim, ktorí sa venujú športu v klube alebo v tréningovej skupine. V školskom športe zbierka týchto jednotlivcov zdravie sú indukované údaje, pretože týmto spôsobom je možné včas čeliť akýmkoľvek existujúcim, ale predtým nezisteným slabostiam (napr. v motorike) prostredníctvom rozumných terapeutických Opatrenia. Športovci, ktorí sa rozhodnú venovať náročnému a individuálnemu športu, ako je horolezectvo, paragliding, maratón alebo lezenie na skalách sa odporúča vykonať individuálny prieskum výkonnosti.

Diagnostika a vyšetrovacie metódy

Veľký pohyb motora koordinácie je základná psychofyzická schopnosť, ktorá umožňuje ľuďom učiť sa a vykonávať všetky pohyby a športy. Toto koordinácie riadi interakciu všetkých ostatných zložiek pohybu. Tvorí základ pre zmysluplné hodnotenie výkonu. Pacient prinesie na diagnostiku výkonnosti športové náradie a tenisky, pretože zdravotnícki pracovníci vykonávajú vyšetrenie pomocou rôznych druhov tréningu. Aby bolo možné optimálne preniesť údaje z testu do vykonaného tréningu, vykonávajú športoví lekári športové analýzy na ergometroch (ergometria) špeciálne navrhnutý na diagnostiku výkonu v laboratórnych podmienkach. Cyklisti a triatlonisti dokončujú bicykel ergometria na vysoko výkonných ergometroch. Triatlonisti, bežci a loptoví športovci podstupujú bežiaci pás ergometria. Veslári podstupujú veslovanie ergometria (Koncept II), zatiaľ čo kanoisti, boxeri a zdravotne postihnutí športovci absolvujú ergometriu za ručných kľukov. Bežecký pás, bicykel a veslovanie kontrola zahŕňa všeobecné zdravotné vyšetrenie, stanovenie telesného tuku, pľúca funkčná diagnostika s paralelnou analýzou dychu, EKG, test moču, a laktát test a krv tlakové správanie počas stres, odpočinok a zotavenie. Poľné testy pre skupiny sa vykonávajú pre bežcov, plavcov a všetky herné športy. Pri poľnom teste určuje svalový test laktátový test stres športovcov. Na tomto základe individuálny výcvik srdce je určená rýchlosť, ktorá umožňuje cielené riadenie tréningu. Športovci sú posúvaní na svoje hranice s postupným zvyšovaním rýchlosti. Na konci každej tréningovej frekvencie pokles o krv sa odoberá z ušného lalôčika pacienta (kapilárnej) na meranie laktátu. Zároveň, srdce rýchlosť sa meria počas celého tréningu. Test v teréne využíva konštantné vzdialenosti za skutočných podmienok (napr. bezat stopy). Vyšetruje sa súčasne niekoľko športovcov. Tento test je preto vhodný na diagnostiku výkonu v kolektívnych športoch. The bezat potom sa meria rýchlosť, pulzová frekvencia a hodnota laktátu v krvi. Na stanovenie jednotlivca sa môže použiť laktátová krivka srdce sadzby za intervalový tréning, vytrvalosť školenie príp metabolizmus tukov školenia. Poľný test slúži na dôležitú diagnostiku pred súťažou, na prípravu súťažnej fázy, ako aj na sezónnu prípravu. Opakovaním testu sa účinky an vytrvalostný výcvik je možné určiť tak, aby bolo možné dlhodobo zvyšovať výkonnosť. Zlepšenie výkonu v anaeróbnom a aeróbnom rozmedzí je preukázateľné. Pre deti a dospievajúcich vo veku od 5 do 14 rokov je „Telo koordinácia Vykonáva sa test “(KOT), ktorý zaznamenáva celý pohybový repertoár s cieľom identifikovať psychomotorické poruchy a pohybové nápadnosti a zistiť osobitnú potrebu podpory. Program „Wiener Koordinationspacours“ zaznamenáva výkonové spektrum mladých ľudí vo veku od 11 do 21 rokov. Tento test sa prednostne používa na skúšky schopností na vedeckých univerzitách (športové štúdiá) a športových stredných školách. Toto hodnotenie výkonnosti musia podstúpiť aj uchádzači o vojenskú a policajnú službu. Diagnostika molekulárneho výkonu identifikuje geneticky dané parametre športového výkonu a zaoberá sa reguláciou a vplyvom bunkových signálnych dráh endogénnymi a exogénnymi vplyvmi. Používa sa na optimalizáciu výkonu a zisťuje prítomnosť rôznych ACTN3 molekuly ktoré ovplyvňujú predispozíciu stať sa vytrvalostným športovcom alebo šprintérom. V oblasti pevnosť šport, diagnostika výkonu sa uskutočňuje prostredníctvom izokinetického merania svalovej sily, silových platničiek, meračov posunu a času, akcelerometrov a dynamometrov. Ďalším podoblastím je diagnostika psychologického výkonu, ktorá sa používa hlavne v odbornej príprave a predodbornej príprave Opatrenia ako aj pri reintegrácii. Lekári vykonávajú kognitívny výkonový potenciál a testy manuálnej motoriky. Základné vedomosti z nemčiny a matematiky sa hodnotia v orientačnom teste výkonnosti školy. Na zaznamenávanie problémových oblastí sa používajú psychologické dotazníky.