Patiromer

Produkty

Patiromer bol schválený v Spojených štátoch v roku 2015 a v mnohých krajinách a EÚ v roku 2017 ako prášok na perorálnu suspenziu (Veltassa).

Štruktúra a vlastnosti

Patiromer je neabsorbovateľný katiónmeničový polymér obsahujúci a vápnik-sorbitol komplex ako protiión. Existuje ako biela prášok ktorá je v voda. Nie je metabolizovaný.

účinky

Patiromér (ATC V03AE09) sa viaže draslík v lúmene gastrointestinálneho traktu a dodáva ho do stolice. To znižuje sérum draslík úrovniach. Patiromer sa neabsorbuje do tela. Účinky sa prejavia po 4 až 7 hodinách. Tromromer preto nie je vhodný na pohotovostné ošetrenie.

indikácia

Na liečbu hyperkaliémia u dospelých.

Dávkovanie

Podľa SPC. Čerstvo pripravená suspenzia sa užíva raz denne.

Kontraindikácie

  • precitlivenosť

Kompletné preventívne opatrenia nájdete na štítku s liekom.

interakcie

Patiromer sa môže viazať na iné perorálne podané drogy a preto by sa mali brať s odstupom najmenej troch hodín.

Nepriaznivé účinky

Najbežnejší potenciál nepriaznivé účinky zahŕňajú gastrointestinálne poruchy ako napr zápcha, hnačka, bolesť brucha, nadúvaniea hypomagneziémia.