pacient Advocate

Nebyrokratická pomoc

Úlohy obhajcov pacientov sú rozmanité:

  • Napríklad dostávajú pochvaly a sťažnosti od pacientov,
  • odpovedať na otázky (napr. týkajúce sa práv pacienta) a
  • pokúsiť sa byť sprostredkovateľom medzi pacientmi a nemocničným personálom, keď nastanú problémy.
  • Pacienti môžu tiež podávať návrhy a návrhy na zlepšenie právnikovi pacientov. Pacientsky advokát ich následne postupuje na príslušné oddelenia.

Dôvernosť

Prístupnosť