Patentná modrá V

Produkty

Patentná modrá V je komerčne dostupná ako injekčný roztok (Patentová modrá V Guerbet). Od roku 2010 je schválený v mnohých krajinách.

Štruktúra a vlastnosti

Patentná modrá V (C27H31N2Nie6S2Mr = 566.7) je trifenylmetánové farbivo. Existuje ako prášok ktorý sa rozpúšťa v voda s modrofialovou farbou.

účinky

Patentná modrá V (ATC V04CX) farbí lymfaticky plavidlá, uľahčenie detekcie počas diagnostických a chirurgických zákrokov (napr. lymfa excízia uzla).

Indikácie na použitie

  • Na značenie lymfatických plavidlá.
  • Ako potravinárske farbivo

Dávkovanie

Podľa odborných informácií.

Kontraindikácie

  • Precitlivenosť vrátane na iné trifenylmetánové farbivá.
  • Tehotenstvo

Úplné bezpečnostné opatrenia nájdete na štítku s liekom.

Nepriaznivé účinky

Možný nepriaznivé účinky zahŕňajú reakcie z precitlivenosti a modré sfarbenie koža.