Syndróm patelárneho typu - cvičenie 4

koordinácia. Postavte sa k noha chcete trénovať na nestabilnom povrchu. Ostatný noha sa drží vo vzduchu pod určitým uhlom.

Najprv sa pokúsite nájsť svoju vyvážiť rukami. Počnúc touto pozíciou je možné vykonávať rôzne cviky: Pomaly si kľaknite na kolená a znova sa narovnávajte bez straty vyvážiť. Stojte na jednom noha a zároveň vykonať ďalší pohyb, napríklad hod a chytenie lopty.

Môžete napísať svoje meno do vzduchu alebo sa postaviť na svoje predkolenie/ päta. 3 x 15 sekúnd na jednu nohu. Späť na článok „Cvičenie na syndróm patelárnej šľachy