Syndróm patelárnej špičky - cvičenie 1

Mobilizácia: Umiestnite sa do polohy ležmo. Utiahnite prsty na nohách a kolenách a opäť ich roztiahnite. Ostatný noha môžu pracovať buď paralelne, alebo opačným smerom.

Päta zostáva neustále pripevnená k podlahe. Na zvýšenie mobility slúži noha sa zdvihne a striedavo nakloní a druhou nohou natiahne z polohy ležmo. 3 x po 15 opakovaní. Pokračujte na ďalšie cvičenie.