paromomycín

Produkty

Paromomycín je komerčne dostupný vo forme kapsule (Humatín). V mnohých krajinách bol schválený od roku 1961.

indikácia

  • Precoma (predchádzajúce zakalenie vedomia kóma) a kóma v pečeni (pečeňová kóma).
  • Profylaxia hepatogénnych encefalopatií.
  • Zníženie črevnej flóry pred chirurgickým zákrokom
  • Taeniasis (pásomnica)
  • Črevná amébiáza