Parkinsonova choroba: terapia mikroživinami

Pri pokusoch na zvieratách aj pri štúdiách o Parkinsonova choroba pacientov, zistilo sa, že L-dopa, liek najčastejšie používaný pri Parkinsonovej chorobe, môže viesť na hyperhomocysteinémia (výška homocysteín úrovne v EÚ krv). Preto keď sa L-dopa užíva ako súčasť mikroživiny (životne dôležitých látok) na zníženie homocysteín úrovni, malo by sa dbať na zabezpečenie dostatočného prísunu vitamíny B6, B12 a kyselina listová.
V rámci mikroživín (životne dôležité látky) sa na podporné účely používajú nasledujúce životne dôležité látky (mikroživiny) terapie.

Vyššie uvedené odporúčania pre životne dôležité látky (mikroživiny) boli vypracované za pomoci lekárskych odborníkov. Všetky tvrdenia sú podložené vedeckými štúdiami s vysokou úrovňou dôkazov. Pre terapie odporúčaní boli použité iba klinické štúdie s najvyšším stupňom dôkazu (stupeň 1a / 1b a 2a / 2b), ktoré vzhľadom na ich vysoký význam dokazujú terapeutické odporúčanie. Tieto údaje sa aktualizujú v určitých intervaloch.

* Medzi dôležité živiny (makro- a mikroživiny) patrí vitamíny, minerály, stopové prvky, esenciálne aminokyseliny, nevyhnutné mastné kyseliny, Atď