Parikalcitol

Produkty

Parikalcitol je komerčne dostupný ako injekčný roztok vo forme kapsule (cemplar). V mnohých krajinách bol schválený od roku 2004.

Štruktúra a vlastnosti

Parikalcitol (C.27H44O3Mr = 416.6 g / mol)

účinky

Parikalcitol (ATC A11CC) je syntetický vitamín D analógový. Znižuje koncentrácie paratyroidný hormón v tele.

indikácia

Liečba sekundárnych hyperparatyroidizmus u pacientov s terminálnym ochorením obličiek a chronickou hemodialýzou.