Parametritída: Príčiny, príznaky a liečba

Parametritída je pomerne zriedkavý zápal stav. Včasné lekárske ošetrenie často zvyšuje terapeutický úspech a môže zabrániť komplikáciám.

Čo je to parametritída?

Parametritída je zápal tkaniva panvovej bunky (tiež sa nazýva parametrium) u žien. Vo väčšine prípadov sa parametritída vyskytuje iba na jednej strane. Parametritída je a stav to je pomerne neobvyklé. Medzi hlavné ťažkosti spojené s parametritídou patria závažné, pretrvávajúce bolesť v panvovej oblasti. Toto bolesť zvyčajne postihuje iba jednu stranu panvy. V závislosti od postihnutého pacienta, panvová bolesť vychádzajúce z parametritídy môžu vyžarovať do zadku a stehien. Typický bolesť spojené s parametritídou je často sprevádzané akútnymi horúčka a zimnica. Okrem toho, parametritída môže viesť na bolesti pri vyprázdňovaní čreva. Napokon ďalším možným dôsledkom parametritídy je mechúr kŕče spojené so zvýšeným nutkanie na močenie.

Príčiny

Vo väčšine prípadov je parametritída spôsobená baktérie ktoré napádajú panvové tkanivá a viesť na zápalové procesy tu. Najmä tzv stafylokoky or streptokoky (guľatý baktérie) sú často zodpovedné za vývoj parametritídy. Migrácia baktérie do tkaniva môžu byť podporované rôznymi faktormi. Patria sem poranenia v panvovej oblasti v dôsledku pôrodného procesu. Chirurgické zákroky na čapík, pri ktorom dôjde k náhodnému prepichnutiu tkaniva, môže tiež viesť k parametritíde. Okrem toho je parametritída možným dôsledkom žiarenia terapie (druh terapie používanej na boj proti rakovina) alebo existujúci karcinóm krčka maternice (malígna zmena na čapík).

Príznaky, sťažnosti a znaky

Parametritída sa spočiatku prejavuje charakteristikou panvová bolesť. U niektorých pacientov táto bolesť vyžaruje do brucha alebo zadku. Z tohto dôvodu je bolesť ťažko lokalizovateľná a priraditeľná ku konkrétnej chorobe. The zápal vedie tiež k typickým všeobecným príznakom ako napr horúčka, zimnica, únava a malátnosť. Externe zápal sa dajú rozpoznať podľa nešpecifických znakov, ako je bledosť, okraje očí a začervenané líca. V pokročilých štádiách sa u pacientov vyskytujú aj nepríjemné pocity počas močenia a defekácie. Pacienti zvyčajne pociťujú silnú bolesť, ktorá môže viesť na zadržiavanie moču a následne k ďalším komplikáciám. S progresiou parametritídy sa v panvovej oblasti tvoria abscesy. Tie je možné cítiť zvonka a pri dotyku ublížiť. Ak nebudú liečené, môžu sa vyvinúť ďalšie abscesy. Môžu sa zapáliť a v najhoršom prípade viesť k krv otrava, ktorá môže mať pre pacienta fatálne následky. Ak sa včas zistí a lieči parametritída, je možné vyhnúť sa závažným komplikáciám. Liečba pomocou antibiotiká pomáha zabezpečiť, aby bol pacient po jednom až dvoch týždňoch opäť úplne bez príznakov.

Diagnóza a priebeh

Parametritída sa dá často diagnostikovať počas takzvanej palpácie (lekárske vyšetrenie pomocou palpácie štruktúr tela). Ak je prítomná parametritída, môže byť hmatateľná vo forme zhrubnutia, ktoré sa rozširuje na panvovú stenu. Ďalším znakom parametritídy je napríklad mierny posun parametra maternica na stranu tela, ktorá nie je ovplyvnená zápalom. Postihnutá žena bude mať často obmedzenú pohyblivosť aj v panvovej oblasti. Nakoniec je parametritída zvyčajne sprevádzaná zvýšenou bielou farbou krv počet buniek. V priebehu parametritídy môže citeľné bolestivé zhrubnutie na úrovni panvy čoraz viac tvrdnúť. Bez terapeutickej liečby vedie parametritída často k tvorbe abscesov (zapuzdrené zbierky hnis). Úspešnosť liečby zápalového ochorenia zvyčajne rastie s včasným začatím liečby terapie.

Komplikácie

Vo väčšine prípadov sa komplikáciám parametritídy dá pomerne dobre vyhnúť, ak sa choroba lieči včas. Zvyčajne to vedie k pozitívnemu priebehu ochorenia bez akýchkoľvek osobitných príznakov. Postihnutí trpia predovšetkým silnými bolesťami v panve a bruchu. Bolesť v zadku môžu tiež nastať a mať veľmi negatívny vplyv na kvalitu života pacienta. Okrem toho parametritída vedie k sťažnostiam a príznakom chrípka, aby tam boli zimnica, horúčka a únava. Môžu sa vyskytnúť aj bolesti počas defekácie a močenia. Táto bolesť často vedie k psychickému nepohodliu alebo je závažná depresia a môže tiež spôsobiť, že bude pacient trvale podráždený. Kvôli bolesti v panve môže parametritída podporovať pohybové obmedzenia. Liečba parametritídy sa uskutočňuje bez komplikácií. S pomocou antibiotiká, väčšinu príznakov možno rýchlo obmedziť. Iba v závažných prípadoch sú nevyhnutné chirurgické zákroky na odstránenie poranení tkaniva. Očakávaná dĺžka života pacienta sa tým zvyčajne neznižuje ani inak neovplyvňuje parametritídou.

Kedy by ste mali navštíviť lekára?

Ak sa objavia príznaky ako napr nutkanie na močenie or kŕče v dolnej časti brucha vyvíjať niekoľko dní, je dôvod na obavy. Akonáhle dôjde k potrebe močenia ihneď po prechode na toaletu, znamená to lekárske ošetrenie stav to by mal vyšetrovať lekár. Bolesť v bruchu alebo počas evakuácie čriev sa považuje za neobvyklú. Ak postihnutá osoba trpí chrípka- podobné príznaky ako horúčka, zimnica alebo vyčerpanie, je potrebné vyhľadať lekára. únava, pocit choroby a vnútorná slabosť sú príznakmi choroby a mali by sa liečiť. Ak príznaky stúpajú alebo nepravidelnosti pretrvávajú dlhší čas, je nevyhnutná návšteva lekára. Ak sa vyvinú abscesy, je potrebné venovať osobitnú pozornosť. Existuje riziko krv otravy, a teda bez liečby riziko predčasného úmrtia postihnutej osoby. Zníženie výkonu, bledý vzhľad a okraje očí naznačujú a zdravie porucha. Pozor a koncentrácie deficity, poruchy spánku ako aj apatia sú príznakmi choroby. Aby bolo možné začať vyšetrovanie príčiny, je nevyhnutná návšteva lekára. Okrem toho je potrebné vypracovať liečebný plán na dosiahnutie zlepšenia stavu zdravie tak rýchlo ako sa dá. Ak emocionálne alebo mentálne stres sa vyskytuje v dôsledku fyzických ťažkostí, je tiež potrebný lekár. Ak sa vyskytnú problémy so správaním, postihnutá osoba potrebuje lekára.

Liečba a terapia

Odborné ošetrenie parametritídy zvyčajne zahŕňa správa of antibiotiká (lieky na špecifický boj proti baktériám). Takzvaný protizápalový drogy môžu byť tiež použité ako súčasť liečby parametritídy; to sú lieky, ktoré inhibujú zápalové procesy. Ak sa abscesy vytvorili v dôsledku parametritídy, je možné ich liečiť napríklad odtokom. V tejto súvislosti sa používajú odtoky na odtok akumulovaných látok hnis. Spravidla sa vhodná drenážna liečba abscesov spôsobených parametritídou vykonáva cez vagínu postihnutého pacienta. V závislosti od individuálnej príčiny parametritídy môže byť potrebné vyššie uvedené liečebné kroky príležitostne doplniť ďalšou liečbou Opatrenia vylúčiť priaznivé faktory; ak napríklad poranenia v panvovej oblasti podporili migráciu baktérií do organizmu postihnutej osoby a spôsobili tak parametritídu, príslušné zranenie môže vyžadovať aj lekárske ošetrenie. Ak napríklad nehody počas chirurgického zákroku vyústili do vážneho poškodenia tkaniva (ktoré tiež podporovalo parametritídu), môže byť v závažných prípadoch nevyhnutná opravná operácia.

Výhľad a prognóza

Prognóza parametritídy je zvyčajne priaznivá. Ak sa v ranom štádiu vyhľadá lekárska pomoc, zistí sa v krátkom čase značná úľava od príznakov správa liekov. Oslobodenie od príznakov a tým aj zotavenie je u pacientov dokumentované v priemere po niekoľkých týždňoch. V niektorých prípadoch môže dôjsť k neznášanlivosti podávaných liekov. To má za následok krátkodobé zhoršenie zdravieJe potrebné zmeniť liečebný plán tak, aby sa vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli, zvrátili a aby súčasne mohlo dôjsť k vyliečeniu základného ochorenia pomocou alternatívnych liekov. Ak postihnutá osoba odmietne lekárske ošetrenie alebo sa mu vyhne, môže v priebehu krátkeho času dôjsť k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu. The patogény sa môžu ďalej šíriť v organizme a viesť k zvýšeniu počtu existujúcich ťažkostí. Najmä u ľudí s oslabenými imunitný systém, to spôsobuje vážne poruchy. Okrem toho sa môžu vyskytnúť sekundárne choroby a komplikácie. Okrem zmien v psych pevnosť alebo neopraviteľné poškodenie tkaniva, chirurgickým zákrokom sa v konečnom dôsledku už nedá vyhnúť, ak je priebeh ochorenia mimoriadne nepriaznivý. V opačnom prípade môžu nastať nepravidelnosti funkcií tela alebo organické poruchy. U vysoko rizikových pacientov to predstavuje hrozbu pre priemernú dĺžku života.

Prevencia

Parametrizácii spôsobenej úrazom počas pôrodu alebo počas operácie sa dá len ťažko zabrániť. Včasnej liečbe rakoviny prsníka je možné v obmedzenej miere zabrániť parametritíde spôsobenej malignitami, ako je napríklad karcinóm krčka maternice rakovina. Ak sa parametritída už vyvinula, lekári odporúčajú začať liečbu čo najskôr. Týmto spôsobom sa dá znížiť riziko výskytu komplikácií.

Následná starostlivosť

Po prvé, postihnutá osoba by mala v prípade parametritídy navštíviť lekára veľmi skoro, pretože Opatrenia a možnosti následnej starostlivosti pri tomto ochorení sú vo väčšine prípadov výrazne obmedzené. Postihnutá osoba by preto mala vyhľadať lekára už pri prvých príznakoch a prejavoch ochorenia, aby sa zabránilo ďalšiemu výskytu príznakov. Spravidla nie je možné vyliečiť chorobu sami. Väčšina pacientov je závislá od užívania rôznych liekov. Vždy by sa mali dodržiavať pokyny lekára. V prípade nejasností alebo závažných vedľajších účinkov je potrebné najskôr vyhľadať lekára. Rovnako by postihnutý nemal piť alkohol pri užívaní antibiotík, aby sa neznížil účinok antibiotík. Rovnako by malo byť príslušné zranenie dobre chránené a dezinfikované. Je tiež potrebné dodržiavať vysoký štandard hygieny. Rovnako aj pravidelné lekárske prehliadky sú veľmi užitočné na sledovanie súčasného stavu parametritídy. Ochorenie spravidla neznižuje očakávanú dĺžku života postihnutej osoby, ak je liečená správne a predovšetkým včas. Ďalej Opatrenia následné kroky zvyčajne nie sú v tomto prípade potrebné.

Čo môžete urobiť sami

Najdôležitejším krokom pri svojpomoci je dodržiavanie antibiotikum režim zvyčajne predpísaný pre parametritídu bez predčasného prerušenia liečby alebo neoprávneného dávkovania. Podporné opatrenia môžu zahŕňať prijímanie probiotiká. Zabraňujú poškodeniu čreva spôsobenému antibiotikum a zároveň zabezpečiť ľahšie vyprázdnenie čreva v prípade bolesti s tým spojenej. The strava by mali byť ľahké a s nízkym obsahom tuku, aby nedošlo k ďalšiemu namáhaniu tela a čriev. Okrem toho potraviny podporujúce zápal, ako napr cukor alebo červenému mäsu by sa malo dočasne vyhnúť. Počas epizód horúčky studený Pomáhajú obklady na lýtka, vzdušné oblečenie a mierne zníženie teploty v miestnosti. Navyše horúci čaju z baza or lipa kvety môžu pomôcť znížiť horúčku. antipyretiká z lekárne by sa malo brať až po lekárskej konzultácii a obozretne. V prípade ďalších ochladení je tiež vhodný teplý kúpeľ. V zásade je dôležité piť podstatne viac. Horúce zázvor a harmanček čaj je na tento účel ideálny. Pôsobia analgeticky alebo protizápalovo a zmierňujú kŕče. Postihnutí by sa tiež mali vyhýbať veľkej fyzickej námahe a predovšetkým relaxovať brucho. Alternatívne je možné bolesť znížiť rozptýlením. To zahŕňa zámerné rozptýlenie sa od bolesti intenzívnou koncentráciou na inú činnosť alebo zmyslový dojem, čím bolesť zatlačí do pozadia. Podobný efekt je možný aj prostredníctvom rozjímanie.