Paliatívna medicína – aké liečby môžu dosiahnuť

Pojem „paliatívny“ používajú lekári pri starostlivosti o pacientov, keď už nemožno očakávať vyliečenie choroby. Je to napríklad vtedy, keď sa rakovinový nádor už nedá úplne odstrániť a je prítomných veľa metastáz.

To však nevyhnutne neznamená, že pacientom, ktorí dostávajú paliatívnu starostlivosť, bezprostredne hrozí smrť. Napriek nevyliečiteľnej chorobe sa pacient môže dobre dožiť vysokého veku. Paliatívna terapia preto nie je vždy obmedzená na poslednú fázu života, ale môže začať už v skorších štádiách ochorenia.

Paliatívna starostlivosť – prispôsobená potrebám jednotlivých pacientov – môže byť poskytovaná na lôžkovom (napríklad v nemocnici) alebo ambulantne.

Ciele paliatívnej liečby

Ťažiskom paliatívnej starostlivosti je jednotlivec. Prioritou je urobiť všetko pre to, aby mohol čo najlepšie využiť zostávajúci čas života. Predĺženie života preto nie je prvoradým cieľom.

Ďalšie ciele paliatívnej liečby okrem kvality života a nezávislosti môžu zahŕňať:

 • Zachovanie životne dôležitých funkcií orgánov (napríklad v prípade črevnej obštrukcie spôsobenej nádorom)
 • @ Predchádzanie život ohrozujúcim komplikáciám (napr. dýchacie ťažkosti)
 • Zníženie metastáz
 • Úľava od bolesti alebo iných príznakov, ako je kašeľ, nevoľnosť, vracanie, zmätenosť, nepokoj
 • Liečba depresie, strachu zo smrti alebo procesu umierania
 • Zvuková starostlivosť

Liečebná paliatívna liečba

Paliatívna starostlivosť využíva postupy, ktoré sú zároveň liečebné, teda slúžia na liečenie. Každé z týchto opatrení zaťažuje organizmus a je väčšinou sprevádzané vedľajšími účinkami (napr. chemoterapia pri rakovine s bolesťami hlavy, nevoľnosťou, vracaním, vypadávaním vlasov a pod.). Prínosy a vedľajšie účinky liečby sa musia navzájom zvážiť v každom jednotlivom prípade.

Paliatívna chirurgia

Paliatívna chirurgia nie je zameraná proti príčine ochorenia, ale má zabrániť komplikáciám. Jeho cieľom môže byť napríklad odstránenie rastúceho nádoru, ktorý blokuje funkciu životne dôležitého orgánu. Napríklad, ak nádor spôsobuje črevnú obštrukciu, musí sa umiestniť umelý konečník (anus praeter).

Každá operácia je sama o sebe spojená s rizikom. Toto treba vopred zvážiť, keď sa rozhodujete pre alebo proti paliatívnej operácii. Napríklad pokročilý vek, zlý celkový zdravotný stav alebo stav výživy môžu svedčiť proti operácii.

Paliatívna radiácia

Paliatívna rádioterapia (paliatívna rádioterapia) je určená na boj proti rakovinovým metastázam alebo na zmenšenie nádoru. Príklady:

Kostné metastázy, bežné pri rakovine prsníka, prostaty a pľúc, sa šíria cez kosť a sú spojené so silnou bolesťou a rizikom zlomenín kostí (zlomenín). Ak sú ožiarené, môže to zmierniť nepohodlie pacienta a zvýšiť pevnosť kostí.

Ak nádor tlačí na priedušnicu alebo hornú dutú žilu (napríklad pri rakovine pľúc), výsledkom je dýchavičnosť, pocit dusenia a/alebo upchatý spätný tok krvi do srdca. Radiácia môže pomôcť aj v týchto prípadoch.

Metastázy v mozgu môžu viesť k strate funkcie mozgu, čo spôsobuje neurologické symptómy, ako je slepota, paralýza alebo kŕče. Keďže mozgové metastázy sa často vyskytujú skôr v zhlukoch ako jednotlivo, ožarovanie celého mozgu je v tomto prípade užitočné. Ožarovať sa však dajú aj cielene jednotlivé mozgové metastázy.

Paliatívna chemoterapia

Základom paliatívnej chemoterapie sú takzvané cytostatiká – špeciálne lieky, ktoré sú namierené proti rýchlo rastúcim bunkám (napríklad rakovinovým). Pri vnútrožilovom podaní môžu pôsobiť v celom tele (systémovo). Účinok chemoterapie možno zvýšiť kombináciou rôznych cytostatických liekov.

Paliatívna protilátková terapia

Okrem chemoterapie sú už niekoľko rokov dostupné aj paliatívne protilátky. Ide o použitie špeciálnych, umelo vyrobených protilátok, ktoré sa špecificky zameriavajú na rakovinu.

Niektoré z týchto protilátok môžu napríklad blokovať dokovacie miesta (receptory) prenášačov látok na povrchu rakovinových buniek, ktoré sprostredkúvajú rastové signály – rast nádoru je inhibovaný. Iné terapeutické protilátky blokujú tvorbu nových ciev, ktoré nádor potrebuje pre svoje zásobovanie.

Liečivá liečba bolesti

Paliatívna medikamentózna terapia bolesti môže výrazne zlepšiť kvalitu života ťažko chorých ľudí. Ako analgetiká sú dostupné rôzne skupiny liekov.

V mnohých krajinách môžu lekári v určitých prípadoch používať kanabis alebo lieky s obsahom kanabisu na liečbu bolesti, napríklad v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Presné predpisy sa v jednotlivých krajinách líšia, napríklad v akej forme sa smie používať liečivé konope (napr. len lieky s obsahom konope alebo napríklad aj sušené kvety konope) a v akých prípadoch (napr. bolesť pri nádoroch).

Iné liečebné metódy ako akupunktúra a fyzioterapia môžu dopĺňať terapiu bolesti.

Iná liečivá paliatívna liečba.

Okrem bolesti sa liekmi dá liečiť aj mnoho ďalších ťažkostí ťažko chorých ľudí – napríklad nevoľnosť, zápcha, strata chuti do jedla, zvýšený vnútrolebečný tlak, dýchacie ťažkosti, depresia, úzkosť, nepokoj a panika.

Čo ešte pomáha

Mnoho symptómov, ako je bolesť, napätie alebo dýchavičnosť, možno znížiť správnou fyzikálnou terapiou. Tie obsahujú:

 • Klasická fyzioterapia
 • Respiračná terapia
 • Cvičebný kúpeľ
 • Komplexná fyzikálna dekongestívna terapia
 • Transkutánna elektrická nervová stimulácia (TENS), stimulačný prúd
 • Hrubé črevo, spojivové tkanivo, reflexná masáž chodidiel a klasická masáž
 • Fango, horúci vzduch, červené svetlo

Z paliatívnej psychoterapie môže profitovať samotný nevyliečiteľne chorý človek aj jeho príbuzní. Vhodné metódy psychologickej terapie môžu zahŕňať:

 • Talk terapia
 • Krízový zásah
 • Redukcia stresu
 • Psychoedukácia prostredníctvom výchovy a vzdelávania
 • Relaxačné techniky
 • Umenie, kreativita, dizajn terapia

Mnohé postihnuté osoby a/alebo ich príbuzní tiež profitujú z výmeny v svojpomocnej skupine.

Veľkú úlohu zohráva aj nutričná terapia. Počas ťažkej choroby a jej liečby mnohí postihnutí zápasia s príznakmi ako strata chuti do jedla, nevoľnosť a vracanie. Často sťažujú jedenie aj sprievodné príznaky ako zápal ústnej sliznice či poruchy chuti a prehĺtania. Výsledkom je potom strata hmotnosti. Najmä pri ťažkých ochoreniach je však telo odkázané na dobrý prísun živín.

Ak je to možné, pokúša sa to dosiahnuť normálnym jedením a pitím. Nasledujúce odporúčania vo všeobecnosti platia pre takúto orálnu stravu:

 • plnohodnotné potraviny bohaté na vitamíny, čerstvé potraviny, dostatok tekutín
 • vyhýbanie sa alkoholu, káve, tučným jedlám
 • žiadna diéta: dostatok bielkovín a tukov!
 • niekoľko malých jedál rozložených počas dňa
 • príťažlivá prezentácia

Niektorí pacienti však vyžadujú umelé kŕmenie. Tu sa rozlišujú dve formy:

 • enterálna výživa: prísun živín cez vyživovaciu sondu (žalúdočná sonda), funkcia čreva je zachovaná
 • parenterálna výživa: dodávanie živín obchádzajúcou tráviaci trakt, t.j. priamo prostredníctvom infúzií do žily

V poslednej fáze života je umelá výživa indikovaná len zriedka. Vo väčšine prípadov je súčasťou procesu umierania, ak umierajúci odmieta jesť.