Paliatívna medicína – umieranie a práva

So smrťou sa vždy vynárajú právne otázky. Tu sa dozviete, prečo je eutanázia citlivou témou a ako zostaviť živú vôľu.

Informácie o autorovi a zdroji

Dátum:

Vedecké štandardy:

Tento text je v súlade s požiadavkami lekárskej literatúry, lekárskych smerníc a súčasných štúdií a bol preskúmaný lekárskymi odborníkmi.