Paleocortex: Štruktúra, funkcie a choroby

Paleokortex je súčasťou mozog. Spolu s archikortexom tvorí alokortex. Zodpovedá za čuchové spracovanie v mozog.

Čo je paleokortex?

Paleokortex alebo paleokortex sú súčasťou mozgovej kôry, mozgovej kôry. Slovo „paleo“ sa prekladá do „praveku“. Vývojovo mozog Pozostáva zo striata, paleokortexu, archikortexu a neokortexu. Z fylogenetického hľadiska je paleokortex podľa názvu najstaršou časťou mozgovej kôry. Spolu s archikortexom tvorí alokortex. Svojimi štruktúrami tvorí čuch mozog. Okrem toho zaberá malú časť frontobazálne umiestnenej mozog. Paleokortex je rozdelený do troch vrstiev. Medzi jeho funkcie patrí príjem a prenos všetkých čuchových impulzov z čuchu nervy. Čuchové stopy sú spracované a diskriminované prostredníctvom čuchu mozog. Čuchová žiarovka patrí do paleokortexu. Vizuálne to pripomína a motýľ anténa. Z evolučného hľadiska zmysel pre vôňa predstavuje dôležitý zdroj informácií. Ostatné zmyslové dojmy, ako napríklad ochutnávka, sú s ním úzko spojené. Tento systém navyše veľmi naliehavo varuje pred nebezpečnými situáciami. Anatomicky sa zvláštnosť zobrazuje vo forme informácií z vôňa, na rozdiel od ostatných zmyslových vnemov, je vedený z nos priamo do mozgovej kôry. Inak existujúce prepínanie v talamus je tu úplne vynechaný.

Anatómia a štruktúra

Mozgová kôra alebo mozgová kôra je súčasťou terminálneho mozgu. Toto sa nazýva telencefalon a histologicky sa skladá z izokortexu a alokortexu. Spolu s archikortexom tvorí paleokortex alokortex. Oba predstavujú viac ako 50% kortikálnej dutiny objem. V priebehu evolúcie sa neustále znižovala v objem a dôležitosť. Allocortex sa skladá z troch vrstiev. Konkrétne sa tieto nazývajú lamina molekulárne alebo stratum moleculare. Denatikuje vrcholové dendrity pyramídových buniek. Druhou vrstvou je lamina pyramidalis alebo stratum pyramidale. Obsahuje bunkové telieska pyramídových buniek. Poslednou vrstvou je lamina multiformis alebo stratum oriens. Obsahuje bazálne dendrity pyramídových buniek. Paleokortex sa nazýva aj čuchová kôra. Zahŕňa čuchovú cestu a čuchovú kôru. Podrobne paleokortex pozostáva z bulbus olfactorius, ako aj z tractus olfaktorius. Ďalej k nej patrí tuberculum olfactorium, septum so stria diagonalis a prepiriformná kôra. Rovnako kortikálne časti corpus amygdaloideum sú priradené k paleokortexu. Časť čuchovej kôry je zahrnutá do amygdaly.

Funkcia a úlohy

Z paleokortexu sa čuchové informácie prenášajú do rôznych autonómnych centier, ako aj do talamus, talamus potom prenáša signály na frontobazálne neokortexu oblastiach. Tieto tvoria takzvanú sekundárnu čuchovú kôru. Tam sa vnímané informácie analyzujú, interpretujú a rozpoznávajú. Čuchový systém reguluje dôležitú funkciu pri rozpoznávaní nebezpečných situácií. Patria sem situácie ako oheň, ale aj jedovaté jedlo. Paleokortex teda riadi život udržujúce chute a averziu v nebezpečných situáciách. Paleokortex je zodpovedný za správanie ako napr nevoľnosť v prítomnosti nepríjemného zápachu. Rovnako tak interpretuje príjemné vône a vyvoláva vegetatívne reakcie. Pozitívne podnety ako napr vôňa chutné jedlo spôsobuje svojou aktivitou procesy, ako je slinenie. V reprodukcii paleokortex vykonáva akýsi druh kamarát funkcia výberu. Pach partnera je rozhodujúci pri správaní pri párení a pri prvkoch, ako je plánovanie rodiny. Organizmus prostredníctvom telesného pachu automaticky a tak nevedome kontroluje, či je potenciálny partner z hľadiska imunogenetického zloženia dostatočne vhodný na udržiavanie druhov. Z evolučných dôvodov sa páry nachádzajú navzájom s cieľom, aby potenciálny potomok mal optimálnu genetickú výbavu. Iba so stajňou imunitný systém a silné fyzikálne môže byť zaručená ochrana pred chorobami a tým aj ochrana druhov. Corpus amygdaloideum sa nachádza v prednej tretine spánkového laloku a má vláknové spojenie s dôležitými stredmi limbického systému. Tu hrajú zásadnú úlohu v emočnej modulácii vegetatívnych parametrov. Sú významné pri kontrole správania vyvolaného strachom a hnevom.

Choroby

Poruchy a lézie v paleokortexe viesť k strate dôležitých sociálnych, ako aj emocionálnych funkcií. Aj a studený naznačuje účinky, ktoré môžu mať lézie v paleokortexe. Vôňu zachytávajú receptorové bunky v tele nosová sliznica. Ak nie sú z dôvodu opuchu úplne funkčné, má to vplyv na spracovanie pachov. Môžu viesť na skutočnosť, že už nie je možné vnímať a interpretovať žiadny zápach. Okrem toho má vplyv na zmysel pre klávesy. Zmyslové vône a klávesy spolu priamo súvisia. Potraviny a nápoje strácajú chuť, akonáhle je narušený čuch. Funkčná aktivita paleokortexu môže byť ovplyvnená príjmom drogy. Napríklad čuch sa zmení, keď antikoncepčné ako sú antikoncepčné tabletky. To má dôsledky v kamarát výber a teda v reprodukcii. Paleokortex preberá dôležitú funkciu v štúdium emocionálne Pamäť obsah. Spomienky sú uložené v Pamäť podrobnejšie a na dlhšiu dobu, keď sú viazané na pachy. Vďaka tomu budú pozitívne pachy rozpoznané rýchlejšie a bude sa udržiavať väčšia vzdialenosť od nebezpečných pachov. Pri chorobe tento proces už nemôže prebiehať dostatočne.