Liečba bolesti - Základy liečby bolesti na základe liekov

Aké lieky proti bolesti sú k dispozícii?

Na liečbu bolesť, v súčasnosti existuje veľa liekov, od voľne dostupných v lekárňach ako napr paracetamol, aspirín or ibuprofen na veľmi silné lieky na predpis ako napr oxykodón or fentanyl. Našťastie existuje schéma, pomocou ktorej bolesť lieky možno rozdeliť tak, aby bolo možné lepšie posúdiť, aká silná je účinná látka nakoniec. Lieky na bolesť sa zhruba delia na: neopioidné analgetiká nízkoúčinné opioidy vysoko účinné opioidy (ko-analgetiká)

 • Neopioidné analgetiká
 • Nízko účinné opioidy
 • Vysoko účinné opioidy
 • (ko-analgetiká)

Rovnako sú pomenované neopioidné analgetiká lieky proti bolesti ktoré nie sú opioidy a sú preto na úrovni 1 v bolesť lieky.

Patria sem predovšetkým takzvané nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr Ibuprofen, diclofenac, naproxén atď.). Používajú sa predovšetkým v terapia bolesťou, ale používajú sa aj na liečbu reuma a majú protizápalové a antipyretické vlastnosti. Aspirín (účinná látka: ASS) má tiež takzvaný inhibičný účinok na agregáciu trombocytov, ktorý je obzvlášť dôležitý pri srdce choroby.

Vďaka profilu nežiaducich účinkov sa NSAID podávajú pri kardiovaskulárnych ochoreniach menej. Jedna výnimka je aspirín, ktorý sa používa na riedenie krv. Dôležité účinky NSAID: úľava od bolesti protizápalové účinky horúčka redukcia krv riedenie (najmä aspirín) Dôležité vedľajšie účinky NSAID: žalúdok môžu sa zhoršiť vredy a krvácajúce zápaly alebo podráždenia žalúdočnej sliznice oblička Medzi zlyhanie NSAID patria aj takzvané coxibe.

Tieto však majú mierne odlišný mechanizmus účinku od ostatných NSAID a „iba“ pôsobia zmierňujúco a protizápalovo. Okrem toho, aj keď majú menej gastrointestinálnych vedľajších účinkov, sú spojené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych príhod, takže veľa koxibov bolo v súčasnosti stiahnutých z trhu. Iné lieky proti bolesti ktoré tiež patria do úrovne 1 sú paracetamol a metamizol (tiež známy pod obchodným menom Novalgin).

Rovnako ako NSAID, paracetamol zmierňuje bolesť a má antipyretické vlastnosti, ale nebráni zápalu. Účinná látka sa považuje za dobre znášanú a je liekom prvej voľby počas tehotenstva a laktáciu, ak je to potrebné. Metamizol má najsilnejší analgetický a antipyretický účinok na úrovni 1 lieky proti bolesti.

Má síce len mierny protizápalový účinok, ale aj zmierňuje kŕče.

 • Úľava od bolesti
 • Inhibícia zápalu
 • Zníženie horúčky
 • Riedenie krvi (najmä aspirín)
 • Vredy žalúdka a krvácanie
 • Môže sa zhoršiť zápal alebo podráždenie žalúdočnej sliznice
 • Renálne zlyhanie

opioidy sa delia na nízko a vysoko účinné opioidy na základe ich analgetického účinku. Príklady nízkej potencie opioidy sú tilidín tramadol Dihydrokodeín Ak lieky proti bolesti 1. stupňa neposkytujú dostatočnú úľavu od bolesti, použijú sa najskôr opioidy 2. stupňa.

Tieto sa podávajú buď tak, aby sa dali podať, keď je to potrebné (akútne), alebo je pre ne stanovený pevný harmonogram. Ak sa majú užívať pravidelne, zvyčajne sa používajú takzvané retardované tablety, pri ktorých prípravky rozvíjajú svoj účinok po celý deň.

 • tilidin
 • tramadol
 • dihydrokodeín

Lieky proti bolesti na úrovni 3 potom konečne zahŕňajú vysoko účinné opioidy.

Tie obsahujú : Morphine hydromorfón oxycodone fentanyl Používajú sa, keď lieky proti bolesti na úrovni 2 už nemajú dostatočný účinok. Aj tu existujú rôzne dávkové formy. Napríklad, morfium sa môžu podávať ako tablety alebo injekčne.

fentanyl môže byť tiež predpísaná napríklad ako náplasť, ktorá uvoľňuje aktívnu zložku po dlhšiu dobu (až 3 dni). Vedľajšie účinky opioidov: Opioidy môžu spôsobovať rôzne vedľajšie účinky. Niektoré bežné (ale v žiadnom prípade nie všetky) sú uvedené nižšie: únava/ ospalosť klesá krv tlak Nevoľnosť & zvracanie Zápcha Tu je potrebné zdôrazniť potenciál závislosti na opioidoch. Môže sa to prejaviť tromi spôsobmi: Tolerancia fyzická závislosť psychologická závislosť Tolerancia sa zhruba chápe ako návykový efekt - po určitom čase užívania opioidov sa v určitom okamihu musí užiť účinnejšia látka. dosiahnuť rovnaký efekt.

Ak sa dávka nezvýši, v určitom okamihu napríklad nedôjde k úľave od bolesti. Dávka by sa však nemala upravovať svojvoľne. Fyzická závislosť popisuje skutočnosť, že sa môžeme stať fyzicky závislými od opioidov, a abstinenčné príznaky sa objavia, keď prestaneme užívať liek.

Patria sem trasenie, búšenie srdca, zvracanie, hnačka a zlá nálada. Vo väčšine prípadov je však najtrvalejšou formou psychická závislosť. Súvisí to s rôznymi účinkami opioidu.

Účinky opioidov úzko súvisia so stavom zdravie závislého a patrí k nim upokojenie, pohoda a eufória. To môže viesť k takzvanej „túžbe“ - lekársky odbor používa tento výraz na opísanie neodolateľnej túžby po droge, ktorá sa užila dlho. Táto „túžba“ tiež spôsobuje väčšinu relapsov.

 • Morphine
 • hydromorfón
 • oxycodone
 • fentanyl
 • Únava / ospalosť
 • Pokles krvného tlaku
 • Nevoľnosť a zvracanie
 • Zápcha
 • Tolerancia
 • Fyzická závislosť
 • Psychologická závislosť

V závislosti od toho, čo je za vašu bolesť, môžu byť jednotlivé stupne liečby liekom proti bolesti doplnené takzvanými ko-analgetikami. Tieto zhruba zahŕňajú nasledujúce skupiny liekov: Antidepresíva Svalové relaxancie glukokortikoidy Nie je nezvyčajné, že chronická bolesť vedie k depresívnym náladám alebo je hmatateľná depresia z dlhodobého hľadiska. V tejto súvislosti možno podať antidepresíva, ktoré pomáhajú prelomiť bludný kruh bolesti a depresia.

Mnoho foriem bolesti, najmä bolesť v chrbte, majú pôvod v napätých alebo trvale napätých svaloch. V tomto kontexte, svalové relaxanty môže spôsobiť a relaxácie svalov a tým aj súčasné zmiernenie bolesti. Najmä v kombinácii s liekmi proti bolesti na úrovni 1 sa dá bolesť rýchlo zlepšiť.

Konečne, glukokortikoidy, ktoré patria k steroidu hormóny, tu treba spomenúť. Tieto majú protizápalové a analgetické účinky, ale majú potenciálne nebezpečné vedľajšie účinky (vrátane vysoký krvný tlak, osteoporóza, abnormálny prírastok hmotnosti). Najznámejší predstaviteľ spoločnosti glukokortikoidy is kortizón.

 • Antidepresíva
 • Svalové relaxancie
 • glukokortikoidy

Takzvané adjuvanty môžu znížiť vedľajšie účinky liekov proti bolesti. Môžu sa použiť ako preventívne opatrenie aj na liečbu už sa vyskytujúcich vedľajších účinkov. Príklady takýchto adjuvancií by mohli byť inhibítory protónovej pumpy, ako je pantoprazol - tento liek sa môže používať na potlačenie vedľajších účinkov NSAID, ktoré môžu spôsobiť žalúdok vredy alebo krvácanie, ak sa užívajú dlhší čas.