Oxazolidinóny

účinky

Oxazolidinóny majú antibakteriálny účinok proti aeróbnym grampozitívom baktérie a anaeróbne mikroorganizmy. Viažu sa na bakteriálne ribozómy a zabrániť vytvoreniu funkčného iniciačného komplexu 70S, a teda podstatnému kroku počas procesu prekladu.

indikácia

Na liečbu bakteriálnych infekčných chorôb.

Aktívne zložky

  • Linezolid (zyvoxid)
  • Tedizolid (Sivextro)