Nadváha (obezita): Alebo niečo iné? Odlišná diagnóza

Vrodené chyby, deformácie a chromozomálne abnormality (Q00 - Q99).

 • Klinefelterov syndróm - genetická porucha s väčšinou sporadickou dedičnosťou: numerická chromozomálna aberácia (aneuploidia) pohlavia chromozómy (gonozomálna anomália) vyskytujúca sa iba u chlapcov alebo mužov; vo väčšine prípadov charakterizovaný nadpočetným chromozómom X (47, XXY); klinický obraz: vysoký vzrast a hypoplázia semenníkov (malé semenníky), spôsobené hypogonadotropným hypogonadizmom (hypofunkcia gonád); zvyčajne spontánny nástup puberty, ale slabý pubertálny pokrok.
 • Laurence-Moon-Biedl-Bardetov syndróm (LMBBS) - zriedkavá genetická porucha s autozomálne recesívnym dedičstvom; podľa klinických príznakov sa rozlišuje na:
  • Laurence-Moonov syndróm (bez polydaktylie, tj. Bez výskytu nadpočetných prstov na rukách alebo nohách a obezity, ale s paraplégiou (paraplégia) a svalovou hypotóniou / zníženým svalovým tonusom) a
  • Bardet-Biedlov syndróm (s polydaktyliou, obezita a zvláštnosti obličiek).
 • Pseudohypoparatyroidizmus (synonymum: Martin-Albrightov syndróm) - genetická porucha s autozomálne dominantným dedičstvom; príznaky hypoparatyreoidizmu (paratyroidizmu) bez nedostatku paratyroidného hormónu (PTH) v krvi: v závislosti od vzhľadu sa rozlišujú štyri typy:
  • Typ Ia: súčasne existuje Albrightova osteodystrofia: brachymetacarpy (skrátenie jedného alebo viacerých metakarpov kosti) a -tarsia (skrátenie jedného alebo viacerých) metatarzálnou kosti), okrúhla tvár, krátka postava.
  • Typ Ib; rovnako ako u typu 1a existuje renálna rezistencia na PTH, je tiež možná rezistencia na ďalšie hormóny, najmä na tyreotropín; neexistuje Albrightova osteodystrofia
  • Typ Ic: identický s typom 1a, až na to, že produkcia cAMP nezávislá od receptora je zachovaná in vitro.
  • Typ II: pravdepodobne niekoľko podtypov, Albrightova osteodystrofia nie je prítomná.
 • Prader-Williho syndróm (PWS; synonymá: Prader-Labhard-Willi-Fanconiho syndróm, Urbanov syndróm a Urban-Rogers-Meyerov syndróm) - genetické ochorenie s autozomálne dominantným dedičstvom, ktoré sa vyskytuje približne u 1: 10,000 1 až 20,000: XNUMX XNUMX pôrodov; charakteristické zahŕňajú. Okrem iného aj výrazný nadváha pri absencii pocitu sýtosti, krátka postava a znižovanie inteligencie; v priebehu života choroby ako napr cukrovka mellitus typu 2 sa vyskytujú v dôsledku obezita.
 • Stewart-Morel-Morgagniho syndróm (Morgagni-Stewartov syndróm) - genetické ochorenie s autozomálne dominantným alebo X-viazaným recesívnym dedičstvom, ktoré je spojené s čelnou hyperostózou (zhrubnutím vnútornej platničky čelnej kosti) a v prípade potreby. Spojené s obezita (nadváha) a virilizácia (maskulinizácia, tj prejav mužských pohlavných znakov alebo mužského fenotypu u geneticky ženskej osoby); postihnuté sú prevažne ženy.

Endokrinné, výživové a metabolické choroby (E00 - E90).

Novotvary - nádorové ochorenia (C00-D48).

Psychika - nervový systém (F00-F99; G00-G99)

ďalej

 • Konzumácia alkoholu
 • Gravidita (tehotenstvo)
 • Zastavenie užívania nikotínu
 • Podmienka po operácii v oblasti diencefalónu (hypotalamická oblasť) väčšinou po odstránení nádoru.

Lieky

 • Pozri „Príčiny“ v časti lieky