Otoskleróza: terapia

Zdravotnícke pomôcky

  • sluch AIDS na zlepšenie sluchu (ako alternatíva k stapesplastike).