Otoskleróza: chirurgická liečba

1. objednávka

 • Chirurgický zákrok:
  • Čiastočné alebo úplné chirurgické odstránenie svoriek:
   • Stapedotómia (čiastočné odstránenie stehov) [zlato štandard].
   • Stapedektómia (odstránenie stehov).
  • Stapes náhradné protézy

Poznámka: Zlepšenie sluchu hľadané chirurgickým zákrokom nie je možné pacientovi zaručiť pred operáciou!

Možné komplikácie stapesplastiky

 • Úplná hluchota (kvôli chirurgickým prácam na vstupnom portu do vnútorného ucha!).
 • Porucha vestibulárneho orgánu s následnými závrat a poškodenie tvárový nerv (paralýza tvárového nervu vrátane klávesy poruchy).