Otoskleróza: lieková terapia

Terapeutické odporúčania

  • Pozri chirurgickú terapiu
  • V minulosti, terapie s sodík fluorid bolo odporúčané, ale už sa nevykonáva.