Otoskleróza: komplikácie

Nasledujú najdôležitejšie choroby alebo komplikácie, ku ktorým môže otoskleróza prispieť:

Uši - mastoidný proces (H60-H95).

  • hluchota