Iné príčiny polyneuropatie Príčiny polyneuropatie

Ďalšie príčiny polyneuropatie

Ďalšie príčiny polyneuropatia môžu to byť metabolické choroby, dedičné toxicko-toxické účinky alebo patogény boreliózy, ako aj iné infekčné choroby. V rozvojových krajinách je lepra častou príčinou polyneuropatia okrem vyššie spomenutého podvýživa. Ak v našich zemepisných šírkach nie je známa príčina PNP, mala by sa objasniť aj infekcia HIV alebo nádorové ochorenie.

Nezvyčajná príčina niekedy závažnej polyneuropatia je takzvaná kritická choroba PNP (CIP). Po dlhodobej intenzívnej lekárskej starostlivosti, napr. S umelým dýchaním, môže v dôsledku nejasných okolností dôjsť k závažnému PNP. Pacienti môžu niekedy vykazovať úplnú kvadruplégiu (motorické ochrnutie rúk a nôh).

PNP sa lieči fyzioterapiou, elektroterapia a ďalšie sprievodné opatrenia. Častá je spontánna, ale pomalá remisia po ukončení intenzívnej starostlivosti.