Osteosarkóm: Chirurgická liečba

In osteosarkómusa usiluje o odstránenie do zdravého tkaniva s bezpečnostnou rezervou (resekčné rezervy bez nádoru).

K dispozícii je nasledujúca forma chirurgickej terapie:

  • Široká resekcia - metóda voľby pre malígny (malígny) kostné nádory.
    • Postup: rozsiahla a radikálna resekcia (chirurgické odstránenie) nádoru s bezpečnostnou rezervou 5 cm (proximálna (smerom k stredu tela) a distálna (smerom od stredu tela)).
    • Po odstránení nádoru sa uskutoční osteosyntéza (zavedenie spongiosaplastiky) alebo rekonštrukcia výsledného kostného defektu, napríklad vo forme endoprotézy nádoru, kostného štepu alebo plastov na náhradu svalov, nervov a ciev. Pre deti je vhodná pestovanie endoprotéz (náhrada kĺbu).
    • Vďaka použitiu mega endoprotéz je dnes zriedka nevyhnutná amputácia postihnutej končatiny („Ultima ratio“ (posledná možnosť)).

Parosseous osteosarkómu a nízko malígny osteosarkóm sa zvyčajne liečia čisto chirurgicky, pokiaľ metastázy sú zistiteľné.

Viac ako 80% osteosarkómov sa dá operovať spôsobom chrániacim končatiny.

metastázy sú tiež resekované.