Karta darcu orgánu: Čo obsahuje a čo znamená

Čo môžem a musím uviesť na karte darcu orgánu?

Po vyplnení karty darcu orgánov má zmysel prediskutovať svoje rozhodnutie so svojimi príbuznými a dôveryhodnými osobami.

Karta darcu orgánov nie je väčšia ako šeková karta. Môžete ho jednoducho nosiť v peňaženke s vodičským preukazom a občianskym preukazom. V prípade núdze sa tak nájde čo najrýchlejšie.

Kde môžem požiadať o kartu darcu orgánov?

Koľko rokov musím mať na vyplnenie karty darcu orgánov?

Je rozhodnutie o karte darcu orgánu záväzné?

Svoje rozhodnutie môžete samozrejme kedykoľvek zmeniť. Jednoducho roztrhnite starú kartu darcu orgánov a vyplňte novú. O zmene názoru informujte aj svojich príbuzných.

Prečo má zmysel vypĺňať kartu darcu orgánov?

PDF na stiahnutie