Orálna a maxilofaciálna chirurgia

Oblasť ústnej a maxilofaciálnej chirurgie sa zaoberá chorobami, úrazmi a deformáciami čeľustí, zubov, ústnej dutiny a tváre.

Rozsah ústnej a maxilofaciálnej chirurgie zahŕňa napr.

  • implantácia zubov
  • chirurgické zákroky na zachovanie zubov
  • poruchy temporomandibulárneho kĺbu
  • chybné polohy čeľuste
  • rázštep pery, čeľuste, podnebia
  • spánková apnoe
  • Operácia nádorov tváre a úst
  • Plasticko-rekonštrukčné operácie tváre (napr. po úrazoch alebo nádorových ochoreniach a pri deformáciách)
  • Estetická chirurgia (facelift, korekcia nosa, korekcia viečok)