oftalmológia

Oftalmológia sa zaoberá chorobami a funkčnými poruchami oka a zraku.

Toto zahŕňa:

  • Poranenia oka (cudzie telesá, chemické popáleniny, rany)
  • Poškodenie sietnice súvisiace s cukrovkou (diabetická retinopatia)
  • Makulárna degenerácia
  • glaukóm
  • šedý zákal
  • Korekcia refrakčných chýb
  • Transplantácie rohovky
  • malígny melanóm cievovky

Niektoré ambulancie ponúkajú aj špeciálne konzultácie, napríklad ambulanciu pre zrakovo postihnutých alebo špeciálnu konzultáciu suchého oka.