Alpha Octocog

Produkty

Octocog alfa je komerčne dostupný vo forme injekcií. V mnohých krajinách bol schválený od roku 2004.

Štruktúra a vlastnosti

Oktokog alfa je rekombinantný krv koagulačný faktor VIII vyrobený biotechnologickými metódami. V minulosti sa tiež získaval z plazmy, čo však predstavovalo riziko prenosu infekčných chorôb. Alfaoktokog je glykoproteín s 2332 aminokyseliny a molekulová hmotnosť 280 kDa.

účinky

Alfa oktokog (ATC B02BD02) nahrádza chýbajúce alebo nedostatočné krv zrážanie faktora VIII v krvi, čo umožňuje normálnu zrážanlivosť krvi. Tým sa zabráni krvácaniu.

indikácia

Na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov s predbežnou liečbou hemofílie A (vrodený nedostatok faktora VIII).

Dávkovanie

Podľa SPC. Liečivo sa podáva ako intravenózna injekcia.

Kontraindikácie

  • precitlivenosť

Kompletné preventívne opatrenia nájdete na štítku s liekom.

interakcie

interakcie s inými drogy nie sú známe.

Nepriaznivé účinky

Najčastejšie možné nepriaznivé účinky pozorované v klinických štúdiách zahŕňajú horúčka, bolesť hlavy, závraty a tvorba protilátky na faktor VIII, ktorý môže zvrátiť účinky lieku. Možné sú reakcie z precitlivenosti.