Neossifikujúci fibróm: Vyšetrenie

Komplexné klinické vyšetrenie je základom pre výber ďalších diagnostických krokov:

 • Všeobecné fyzické vyšetrenie - vrátane krvného tlaku, pulzu, telesnej hmotnosti, výšky; ďalej:
  • Kontrola (prezeranie).
   • Koža a sliznice
   • končatiny
   • Schéma chôdze (plynulá, krívajúca)
  • Auskultácia (počúvanie) srdce.
  • Auskultácia pľúc
  • Palpácia (palpácia) bolestivej oblasti [tlaková bolesť, bolesť pri pohybe, bolesť v pokoji?]
  • Palpácia brucha (brucha) atď.
 • Ak je to potrebné, ortopedické vyšetrenie [podľa rôznych diferenciálnych diagnóz:
  • Aneuryzmatická kostná cysta - agresívna, expanzívne rastúca cysta.
  • Vláknitá dysplázia - malformácia kostného tkaniva, to znamená kosti tvoria nádorovité výčnelky.
  • Zranenia / športové úrazy]

  [kvôli možným sekundárnym chorobám:

  • patologická zlomenina (zlomenina kostí) (spontánna zlomenina v dôsledku patologických (patologických) procesov v kosti)].
 • Kontrola zdravia

Hranaté zátvorky [] označujú možné patologické (patologické) fyzikálne nálezy.