Neosifikujúci fibróm: lieková terapia

Terapeutické ciele

  • Oslobodenie bolesť - non-kostný fibróm zvyčajne spôsobuje bolesť veľmi zriedka.
  • Stabilizácia kostných rezov s rizikom zlomeniny
  • Liečenie

Terapeutické odporúčania

  • Analgézia podľa stupňovitej schémy WHO:
    • Neopioidné analgetikum (paracetamol, agent prvej línie).
    • Opioidné analgetikum s nízkou účinnosťou (napr. tramadol) + neopioidné analgetikum.
    • Vysokoúčinné opioidné analgetikum (napr. morfium) + neopioidné analgetikum.