Hluková trauma: Anamnéza

História medicíny (anamnéza ochorenia) predstavuje dôležitú zložku v diagnostike hluková trauma.

Rodinná história

Sociálne dejiny

  • Často sa vystavujete hlasnej hudbe?
  • Čím sa živíš? Ste tam vystavený hlasnej hudbe?

Vegetatívna anamnéza

  • Všimli ste si nejaké zhoršenie sluchu?
    • Ako dlho je to prítomné?
  • Trpíte okrem straty sluchu aj zvonením v ušiach?
  • Užívate drogy? Ak áno, aké lieky (GHB („tekutá extáza“)) a ako často za deň alebo za týždeň?

Vlastná história vrátane histórie drog.

Anamnéza liekov (ototoxická; ototoxická drogy/ ototoxické (lieky poškodzujúce sluch)).

Znečistenie životného prostredia - intoxikácie (otravy).

  • Trauma z výbuchu
  • Hluk - existuje riziko vzniku hluku strata sluchu pri konštantných alebo celoročných úrovniach zvuku 85 dB (A); mali by ste sa vyhnúť aj krátkodobému silnému hluku, napríklad hlasnej diskotéke (110 dB); spomedzi uznaných chorôb z povolania je strata sluchu vyvolaná hlukom najbežnejšou chorobou z povolania s asi 40%.
  • Priemyselné látky ako napr arzén, viesť, kadmium, ortuť, cín; uhlík oxid uhoľnatý; zlúčeniny fluórovaných uhľovodíkov; sírouhlík; styrén; zlúčeniny tetrachlórmetánu; toluén; trichlóretylén; xylén.