Niacín (vitamín B3): rizikové skupiny

Rizikové skupiny pre nedostatok nikotínamidu zahŕňajú jedincov s: