Neuroblastóm: Príčiny

Patogenéza (vývoj choroby)

neuroblastómu sa vyvíja z nezrelých nervových buniek v neurónoch sympatiku nervový systém a nadobličky. V časti prípadov je n-myc onkogén amplifikovaný (znásobený).

Etiológia (príčiny)

Etiológia stále nie je známa.

Biografické príčiny

 • Genetická záťaž od rodičov, starých rodičov (veľmi zriedkavé).
  • Genetické riziko závisí od polymorfizmu génov:
   • Gény / SNP (polymorfizmus jedného nukleotidu):
    • Gény: BARD1
    • SNP: rs6435862 v géne BARD1
     • Konštelácia alel: GT (1.7-násobne).
     • Konštelácia alely: GG (2.8-násobná)
  • Fajčenie počas tehotenstva
   • Matky chorých detí s väčšou pravdepodobnosťou fajčili počas tehotenstva než kontroly (24.1 vs 19.7%; pomer šancí [OR] 1.3; 95% interval spoľahlivosti [95% CI] 0.9 - 1.7); keď bola zahrnutá metaanalýza, údaje boli iba významné (OR 1.1; 95% CI 1.0 - 1.3)
   • Keby obaja rodičia fajčili počas tehotenstva (OR 1.5; 95% CI 1.1 - 2.1).