Netarsudil

Produkty

Netarsudil bol v USA schválený v roku 2017 vo forme očných kvapiek (Rhopressa, Rhokiinsa).

Štruktúra a vlastnosti

Netarsudil (C.28H27N3O3Mr = 453.5 g / mol) je v lieku prítomný ako netarsudil dimesilát, mierne žltkastý až biely prášok rozpustný v voda.

účinky

Netarsudil znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorovej vody v trabekulárnej mriežke. Účinky sú spôsobené inhibíciou Rho kinázy. Netarsudil navyše inhibuje noradrenalínu transportér a má vplyv na tvorbu komorovej vody.

indikácia

Na zníženie vnútroočného tlaku v otvorenom uhle glaukóm a očné vysoký tlak.

Dávkovanie

Podľa SPC. Kvapky sa vkladajú do očí raz denne večer.

Kontraindikácie

Netarsudil je kontraindikovaný v prípade precitlivenosti. Úplné bezpečnostné opatrenia nájdete na štítku s liekom.

Nepriaznivé účinky

Najbežnejší potenciál nepriaznivé účinky zahŕňajú hyperémiu spojiviek (začervenanie očí), vír keratopatia, bolesť po správaa krvácanie do spojovky.