Pleseň nechtov (Onychomykóza): Test a diagnostika

Laboratórne parametre Povinné laboratórne testy 1. rádu.

  • Mikroskopická detekcia húb z okrajovej oblasti zmeneného koža miesto / necht (natívna príprava).
  • Kultúrna kultivácia z okrajovej oblasti zmenených koža miesto.
  • Histologické vyšetrenie v prípade podozrenia na tinea unguium, ale negatívny pôvodný preparát a negatívna kultivácia.