Infarkt myokardu (infarkt myokardu): terapia mikroživinami

V rámci mikroživiny (životne dôležité látky) sa na prevenciu infarktu myokardu (srdcový infarkt) používajú tieto životne dôležité látky (mikroživiny):

V rámci medicíny mikroživín (životne dôležité látky) sa na podpornú liečbu infarktu myokardu používajú nasledujúce životne dôležité látky (mikroživiny):

A srdce útok môže byť ďalej spojený s nedostatkom selén.

Vyššie uvedené odporúčania pre životne dôležité látky boli vytvorené za pomoci lekárskych odborníkov. Všetky tvrdenia sú podložené vedeckými štúdiami s vysokou úrovňou dôkazov. Pre a. Sa použili iba klinické štúdie s najvyšším stupňom dôkazu (stupeň 1a / 1b a 2a / 2b) terapie odporúčania vzhľadom na ich vysoký význam. Tieto údaje sa aktualizujú v určitých intervaloch.

* Medzi dôležité látky patrí vitamíny, minerály, stopové prvky, vitálny aminokyseliny, vitálny mastné kyseliny, Atď