Myelodysplastický syndróm: Prevencia

Zabrániť myelodysplastický syndróm (MDS), pozornosť sa musí venovať znižovaniu počtu jednotlivcov rizikové faktory.

Expozície životného prostredia - intoxikácie (otravy).

  • Dlhodobé vystavenie (10 - 20 rokov) toxickým (jedovatým) látkam, ako sú benzény a tiež určité rozpúšťadlá - obzvlášť postihnuté sú obsluhy čerpacích staníc, maliari a lakovače a tiež letiskové služby (petrolej).