Monoklonálna gamapatia: diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Röntgen hrudníka (rádiografický hrudník) v dvoch rovinách a kostre alebo dlhých kostí, chrbtice a lebky - na vylúčenie osteolýzy [plazmocytóm / mnohopočetný myelóm: röntgen lebky ukazuje typickú „brokovnicu“; v počiatočných štádiách občas pozoruhodné; monoklonálna gamapatia: žiadna deštrukcia skeletu]

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na diferenciálne diagnostické objasnenie.

  • Počítačová tomografia (CT) alebo magnetickou rezonanciou (MRI) kostná dreň-formujúce sa štruktúry - pri podozrení na infiltráciu kostnej drene a / alebo stlačenie kostnej drene.