Molybdén: Zásoba

Odporúčania týkajúce sa príjmu (referenčné hodnoty DA-CH) Nemeckej spoločnosti pre výživu (DGE) uvedené nižšie sú zamerané na zdravých ľudí s normálnou hmotnosťou. Neodkazujú na ponuku chorých a rekonvalescentov. Jednotlivé požiadavky môžu byť preto vyššie ako odporúčania DGE (napr. Z dôvodu stravaspotreba stimulanty, dlhodobé lieky atď.).

Ďalej nájdete bezpečné denné maximálne množstvo (prípustná horná úroveň príjmu) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA / SCF) v tabuľke vpravo. Táto hodnota odráža bezpečné maximálne množstvo mikroživiny (životne dôležitej látky), ktorá pri každodennom užívaní zo všetkých zdrojov (potraviny a potraviny) nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky. doplnky) na celý život.

Odhadované hodnoty pre dostatočný príjem

Vek Molybdén
µg / deň Tolerovateľná horná úroveň príjmu SCFa (µg)
kojenci
0 až 4 mesiace 7 - -
4 až 12 mesiace 20-40 - -
Deti
1 až 4 roky 25-50 100
4 až 7 roky 30-75 200
7 až 10 roky 40-80 250
10 až 15 roky 50-100 400
Dospievajúci a dospelí
15 až 19 rokov 50-100 500
19 a starší 50-100 600

aTolerovateľná horná úroveň príjmu (bezpečný celkový denný príjem) Vedeckého výboru pre potraviny (SCF).

V rámci štandardizácie európskych predpisov boli v Európskej únii (EÚ) vydané platné odporúčané denné dávky (RDA), ktoré boli v roku 1990 povinné pre označovanie výživovej hodnoty v smernici 90/496 / EHS. Aktualizácia tejto smernice sa uskutočnila v roku 2008. V roku 2011 boli hodnoty RDA v nariadení (EÚ) č. 1169/2011 nahradené hodnotami NRV (referenčná hodnota živín). Hodnoty NRV označujú množstvo vitamíny, minerály a stopové prvky ktorý by priemerný človek mal denne konzumovať, aby uspokojil svoje potreby.

Stopový prvok NRV
Molybdén 50 μg

Pozor. NRV nie je údajom o maximálnych množstvách a horných limitoch - pozri vyššie v časti „Prípustná horná úroveň príjmu“ (UL). Hodnoty NRV tiež nezohľadňujú pohlavie a vek - pozri vyššie v časti Odporúčania Nemeckej spoločnosti pre výživu (DGE) e. V ..