Molybdén: Situácia v zásobovaní

Molybdén nebol zahrnutý do Národného prieskumu spotreby II (2008). Pokiaľ ide o príjem molybdénu v nemeckej populácii, existujú údaje iba zo štúdie Holzinger et al. v roku 1998.

Pokiaľ ide o situáciu v oblasti dodávok, je možné konštatovať:

  • V priemere si muži berú pre seba 100 µg a ženy 89 µg molybdénu denne, a tak dosahujú príjem odporúčaný DGE.
  • U vegetariánov je denný príjem molybdénu ešte vyšší - 170 µg pre mužov a 179 µg pre ženy.
  • Tehotné a dojčiace ženy nemajú ďalšie požiadavky na molybdén. Preto odporúčanie na príjem molybdénu v priemere dosahujú aj tehotné ženy a dojčiace matky.

Pretože odporúčania týkajúce sa príjmu DGE sú založené na potrebách zdravých a ľudí s normálnou hmotnosťou, môže byť nad odporúčanými dávkami DGE ďalšia individuálna požiadavka (napr. Náležitá strava, konzumácia stimulantov, dlhodobá medikácia atď.).