Molybdén: Funkcie

Je známe, že molybdén je kofaktorom pre tri enzýmy:

  • Xantínoxidáza podporuje hydroxylačnú reakciu nukleotidov - prekurzorov DNA (genetická informácia) a RNA (prenáša genetickú informáciu pre tvorbu proteínov) - a kyselina močová tvorba - kyselina močová je vysoko účinná voda-rozpustný antioxidant.
  • Xantíndehydoxidáza hrá dôležitú úlohu v detoxikácia of drogy a toxíny.
  • Sulfitoxidáza pomáha pri premene siričitanu na sírany. Toto je dôležitá reakcia pre metabolizmus obsahujúcich sírany aminokyseliny, Ako sú cysteín. cysteín sám má antioxidant a detoxikácia funkcie rovnako.

Molybdén je zabudovaný do apatitových mikrokryštálov zubnej kosti a má tak pozitívny vplyv na zuby zdravie.