Minerály

Minerály (synonymum: minerály) sú základné (životne dôležité) anorganické živiny, ktoré si organizmus nedokáže sám vyrobiť; musia im byť dodávané spolu s jedlom. Na základe ich koncentrácie v ľudskom tele a ich kvantitatívny pomer v dennej potrebe sa delia na dve skupiny - takzvané hromadné prvky alebo makroelementy a stopové prvky alebo mikroelementy.

Hromadné prvky sa dajú odlíšiť od stopové prvky pretože oni tvoriť viac ako 0.01% telesnej hmotnosti.
Medzi základné minerály alebo kvantitatívne prvky patrí:

  • Vápnik
  • Draslík
  • Magnézium
  • Sodík
  • Fosfor

Tieto minerály majú v ľudskom tele významné funkcie. Zaujímajú teda obzvlášť dôležité pozície v voda a elektrolyt vyvážiť, v nervovej funkčnosti a v mobilite svalov. Okrem toho sú nevyhnutné pre štruktúru kosti a zuby. Pozor! Podľa dostupných údajov o situácii v zásobovaní Spolkovou republikou Nemecko (pozri tiež napríklad Národná štúdia spotreby II) minerálnymi látkami sa dodávka vápnik a magnézium nie je optimálne pre mužov i ženy.