Korunka mliečnych zubov

V lingvistickom použití sa termín listnatá koruna používa na jednej strane pre prirodzené koruny 1. koruny chrup (časť mliečnych zubov vyčnievajúcich z ďasna), ale na druhej strane aj pre zhotovené korunky, ktoré sa používajú na mliečne zuby v prípade silnej straty látky v ich oblasti korunky, aby sa postihnutý zub čo najviac uchoval kým sa nezmení fyziologický (prirodzený) zub. Predné zuby 1. chrup (mliečne predné zuby) s veľkou stratou látky sa zvyčajne obnovia pomocou bežných výplňových materiálov pomocou tvarovania AIDS ako napríklad ozdoby Frasaco alebo polykarbonátové korunky, ktoré sú vyplnené výplňovým materiálom. Nasledujúca diskusia sa preto zaoberá vyrobenou oceľovou korunkou /nikel-chrómová koruna na reštaurovanie 1. chrup stoličky (opadavé stoličky).

Indikácie (oblasti použitia)

Pretože vyrobená korunka obklopuje zvyšok zuba kruhovým (prstencovitým) spôsobom a súčasne kompenzuje stratu tvrdej látky v dôsledku karyózneho poškodenia po hĺbení (odstránení kazu), vedú nasledujúce oblasti aplikácie prednostne k molárnym listom mliečneho chrupu), ale aj u infantilných alebo juvenilných šesťročných stoličiek (prvé zadné stoličky stáleho chrupu):

 • Veľká strata tvrdej látky po vyhĺbení kazu (odstránenie kazu); zvyčajne je ovplyvnených niekoľko povrchov zubov; aj na trvalých stoličkách je tu možné použitie veľkých listnatých koruniek, pretože definitívne korunky sú možné až v dospelosti; oceľové korunky sú prognosticky priaznivejšie, pokiaľ ide o prežitie mliečneho zuba do prirodzeného odlupovania (strata zuba), ako komplexné výplne spojené s expanziou;
 • Po endodontickom ošetrení (ošetrenie buničiny), ako je pulpotómia (odstránenie korunkovej drene) alebo pulpektómia (odstránenie korunkovej a koreňovej buničiny); obidva postupy spočívajú v silnej strate tvrdej látky vychádzajúcej z okluzálneho povrchu, pretože musí byť vytvorený široký prístup k buničine (k buničine);
 • Strata tvrdej látky v dôsledku zlomeniny (zlomeniny);
 • Dysplázia (vývojové poruchy) skloviny alebo dentínu, dokonca aj trvalých stoličiek; dajte pozor aj v tomto prípade na preklenutie času do definitívnej obnovy koruny v dospelosti;
 • Profylaktické (preventívne) vyšetrenia u detí s mentálnym alebo fyzickým postihnutím, ktoré tak môžu vykonávať iba veľmi obmedzenú ústnu hygienu;
 • Aby sa zabránilo predĺženiu (predĺženiu) antagonistu (kontaktný zub v protiľahlej čeľusti).

postup

Teda použitie vyrobenej listnatej korunky má za cieľ obnoviť žuvaciu funkciu prostredníctvom skutočnosti, že sa obnovený zub vráti do kontaktu so svojim antagonistom (kontaktný zub v protiľahlej čeľusti). Okrem toho je zachovaná prirodzená vzdialenosť medzi susednými zubami vo svojej dimenzii, takže šesťročná stolička (prvý molár trvalého chrupu) sa nemôže pohybovať dopredu, čím sa zúži zubný oblúk alebo sa úplne zabráni erupcii trvalého zuba pod zubom, ktorý sa má obnoviť. Postup, ktorý nasleduje po predbežnej obnove vo forme endodontického ošetrenia alebo odstránenia kazu, je nasledovný:

 • Meranie vzdialenosti susedných zubov;
 • Ak je to potrebné, doplňte náplň na kompenzáciu látky;
 • Príprava aproximálna (brúsenie v medzizubných priestoroch): šetrne a bezat napr. separačným diamantom; odstránenie látky je dostatočné, ak sa dá sondou pohybovať medzizubným priestorom;
 • Príprava na oklúziu (brúsenie v okluzálnej ploche): skrátenie o cca. 1.5 mm, čím by sa mal zachovať okluzálny povrchový reliéf;
 • Výber korunky zo sortimentu na základe pôvodne nameranej hodnoty: korunka musí pri prvom nasadení prekĺznuť tesne nad zub;
 • Ak je to potrebné, skráťte dĺžku koruny nožnicami na korunky; okraj koruny musí siahať vysoko nad rovník (najširšia časť zuba), ale môže len mierne preniknúť do vrecka ďasien;
 • Korunku pracujte so špeciálnymi kliešťami na okraji, aby sa počas vkladania dosiahol zreteľný efekt prichytenia nad rovníkom;
 • Kontrola kontaktu antagonistu (kontakt so zubom protiľahlej čeľuste);
 • Konečné umiestnenie korunky napríklad skleneným ionomérnym cementom;
 • Uvoľnenie sulku (gumovej brázdy) zo zvyškov cementu;
 • Obnovená kontrola zhryzu.

Možné komplikácie

 • Koruna zvolená príliš malá, vďaka čomu sa nedá správne umiestniť do správnej polohy;
 • Koruna vybratá príliš veľká; vďaka tomu nedôjde k žiadnemu zaklapnutiu, predčasnej strate koruny;
 • Koruna správne vybraná, ale pripravená približne (v medzizubných priestoroch) nie zúžená, takže korunka sedí na stupienku; vo výsledku žiadny efekt zacvaknutia;
 • Včasné kontakty s antagonistami (zuby protiľahlej čeľuste); v dôsledku toho môže dôjsť k zápalovému podráždeniu zuba alebo antagonistu (ov).