Meniérova choroba: test a diagnostika

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetreniea povinné laboratórne parametre - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Infekčná sérológia na vylúčenie vírusových chorôb.