Meniérova choroba: Klasifikácia

Diagnostické kritériá Menierovej choroby Medzinárodného klasifikačného výboru Bárányovej spoločnosti:

  • Dve alebo viac epizód spontánne sa vyskytujúcich závrat, z ktorých každá trvá od 20 minút do 12 hodín.
  • Audiometricky overené senzorineurálne strata sluchu v nízkom až strednom frekvenčnom rozsahu v uchu definujúcom postihnuté ucho najmenej na jednom vyšetrení pred, počas alebo po epizóde závrat [6,7].
  • Kolísavé príznaky ucha (strata sluchu, pocit tlaku, hučanie v ušiach (zvonenie v ušiach)) v postihnutom uchu.
  • Lepšie sa to nevysvetľuje inou chorobou.

Pravdepodobnejšia M. Menierova choroba:

  • Dve alebo viac epizód točenia alebo kolísania závrat, trvajúci 20 minút až 24 hodín.
  • Kolísavé príznaky ucha (strata sluchu, pocit tlaku alebo tinnitus (zvonenie v ušiach) v postihnutom uchu)
  • Lepšie sa to nevysvetľuje inými chorobami

Alternatívne pozri kritériá AAO-HNS z roku 1995.