Strata pamäte (Amnézia): Diagnostické testy

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie, laboratórna diagnostikaa povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - pre odlišná diagnóza.

  • Počítačová tomografiamagnetická rezonancia lebka (kraniálna CT alebo. cCT / kraniálna MRI alebo cMRI) - na ďalšiu diagnostiku [cMRI v prechodnom globálnom amnézia: 80% prípadov vykazuje reverzibilné bodové DWI lézie s korelátom ADC (ADC znamená Zdanlivý difúzny koeficient) v bájna morská príšera; najčastejšie zistiteľné 48 (12-72) hodín po objavení sa symptómu].
  • Encefalogram (EEG; záznam elektrickej aktivity systému mozog) - vylúčiť epilepsie.