Membranoproliferatívna glomerulonefritída

Membranoproliferatívum glomerulonefritis (MPGN) (synonymá: Glomerulonefritída, membranoproliferatívna; Membranoproliferatívna glomerulonefritída; ICD-10-GM N05.5: Nešpecifikovaný nefritický syndróm: Difúzna mesangiokapilárna glomerulonefritis) je zriedkavé ochorenie glomerulov (obličkových teliesok). Bazálna membrána je zhrubnutá a rozštiepená. Okrem toho mezangiálne bunky (mesangium je špecializovaná tkanivová štruktúra v obličkových telieskach oblička) rast a imunitné komplexy sú uložené. Je rozdelený na MPGN sprostredkovaný imunitným komplexom a komplementom.

Rozlišujú sa tieto hlavné formy glomerulonefritídy:

Idiopatická forma (bez zjavnej príčiny) sa odlišuje od sekundárnej formy (v kontexte infekčné choroby ako zápal pečene B alebo C, autoimunitné ochorenia, ako napríklad systémové lupus erythematosus (SLE), zhubné (zhubné) choroby ako napr lymfóm, a ďalšie).

Rozlišujú sa tieto typy membranoproliferatívnej glomerulonefritídy (MPGN):

  • Typ 1 - 80% prípadov; tvorba depotov subendoteliálneho a mezangiálneho komplementu.
  • Typ 2 - tu sa v bazálnej membráne tiež vytvárajú depoty komplementu.
  • Typ 3 a 4 - veľmi zriedkavé

Vrchol frekvencie: idiopatická forma sa vyskytuje prevažne vo veku od 8 do 30 rokov.

Priebeh a prognóza: membranoproliferatívna glomerulonefritída môže postupovať s nefritickým syndrómom (hematúria (krv v moči), vysoký tlak (vysoký krvný tlak) a obmedzenie funkcie obličiek) alebo nefrotický syndróm. Nefrotický syndróm je charakterizovaný proteinúriou (zvýšené vylučovanie bielkovín v moči), ktorá vedie k hypoproteinémii (príliš málo bielkovín krv), ako aj hyperlipoproteinémia (porucha metabolizmu lipidov) a opuchy (voda zadržiavanie). V 50% prípadov je membranoproliferatívna glomerulonefritída spojená s nefrotickým syndrómom. Prognóza je celkovo dosť nepriaznivá. V idiopatickej forme sa stane 50% postihnutých osôb dialýza-závislý do 10 rokov.