Membranoproliferatívna glomerulonefritída: Alebo niečo iné? Odlišná diagnóza

Krv, krvotvorné orgány-imunitný systém (D50 - D90).

Genitourinárny systém (obličky, močové cesty - reprodukčné orgány) (N00 - N99).

  • Iné formy glomerulonefritídy
  • Benígna familiárna hematúria (synonymum: nefropatia s tenkou bazálnou membránou) - izolovaná, familiárna pretrvávajúca glomerulárna hematúria (krv v moči) a minimálna proteinúria (vylučovanie bielkovín v moči) pri normálnej funkcii obličiek.